Haftanın Olgusu-92 (26 Haziran 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

26 Haziran 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

68 yaş, erkek
Sol yanakta şişlik

Doç. Dr. Ömer Kaya
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. A) Aksiyel T1A görüntüde, sol parotis gland derin lobunda yaklaşık 3 cm çapında, hafif lobüle konturlu hipointens solid lezyon izlenmektedir (beyaz ok). Lezyon lateral sınırı boyunca, silik rim şeklinde hafif hiperintens çizgisel görünüm izlenmektedir.

 2. B) Aksiyel T2A görüntüde, lezyonun büyük kısmı hafif hiper-izointens ancak iç yapısında birbirinden ayrı lobülasyon görünümü oluşturan fibröz bantlarla uyumlu ince hipointens çizgisel bulgular görülmektedir (kırmızı ok).

 3. C) Aksiyel kontrastlı T1A görüntüde lezyon iç yapısındaki fibröz bantla uyumlu çizgiler dışında yoğun heterojen kontrastlanmaktadır (sarı ok).
 1. Pleomorfik adenom

 2. Adenoid kistik karsinom

 3. Şıvannom

 4. Hemanjiyom

Şıvannom

Parotis Şıvannomu

 1. Şıvannom, miyelinli sinirlerin kılıflarından köken alan, yavaş büyüyen, kapsüllü tümörlerdir.

 2. Baş-boyun düzeyinde en sık 8. kranial sinir kaynaklı olarak ortaya çıkar.

 3. Fasiyal sinir kaynaklı olanları oldukça nadirdir.

 4. Lezyonların çoğu intratemporal yerleşimliyken, tümörlerin sadece yaklaşık %9’u parotis bezinde bulunur.

 5. Sinirin intratemporal tutulumunda en sık görülen klinik tablo fasiyal paralizi iken, ekstratemporal yerleşimde fasiyal paralizi nadirdir.

 6. Parotis yerleşimli olgularda sık prezentasyon ağrısız yavaş büyüyen kitledir.
Görüntüleme Bulguları
 1. T1A: Parotis gland parankimine göre izo veya hipointens. Kitle periferinde ince rim tarzı yağ doku izlenebilir (split fat sign).

 2. T2A: Sıklıkla hiperintens, nekroz ya da fibrozise göre değişken sinyaller görülebilir.

 3. DWI/ADC: Genellikle her iki görüntüde hiperintens (T2 parlama etkisi), ancak bazen hafif kısıtlanma görülebilir.

 4. T1 C+: Yoğun kontrastlanma
 • Jaiswal A, Mridha AR, Nath D, Bhalla AS, Thakkar A. Intraparotid facial nerve schwannoma: A case report. World J Clin Cases. 2015;16;:322-6.

 • Shimizu K, Iwai H, Ikeda K, Sakaida N, Sawada S. Intraparotid facial nerve schwannoma: a report of five cases and an analysis of MR imaging results. AJNR Am J Neuroradiol. 2005;26(6):1328-30.

 • Caughey RJ, May M, Schaitkin BM. Intraparotid Facial Nerve Schwannoma: Diagnosis and Management. Otolaryngology–Head and Neck Surgery. 2004;130:586-92.

Cahit Güçlü

TNRD