Girişimsel Nöroradyoloji Alt Çalışma Kurulu

Girişimsel Nöroradyoloji Alt Çalışma Kurulu Üyeleri

Dr. Osman KIZILKILIÇ

Başkan

Dr. Hakan SELÇUK

Dr. Murat VELİOĞLU

Dr. Feyyaz BALTACIOĞLU

Dr. İsmail ORAN

Dr. Serra SENCER