Haftanın Olgusu-65 (31 Ekim 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

31 Ekim 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

31 yaş, erkek
Baş ağrısı, kusma

Prof. Dr. Kamil Karaali
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Antalya

 1. Kontrastsız sagittal T1-A görüntüde ponsta hafif ekspansiyon yaratan düzgün konturlu homojen hiperintens lezyon izleniyor (oklar)

 2. Transvers T2-A görüntüde düzgün konturlu hiperintens alanın içinde daha hipointens seviye görünümleri var (oklar). Lezyon etrafı hafif ödemli

 3. SWI görüntüde lezyon etrafı kan ürünlerine sekonder belirgin hipointens, iç kesimdeki seviyelenme de daha belirgin izleniyor (oklar)
 1. Kanama (kanamış vasküler malformasyon)

 2. Hemorajik kitle

 3. Kist içi kanama

Ponsta kavernom, lezyon içi kanama

Kavernöz Malformasyonu

 1. Nadir lezyonlardandır. Kanamaya yol açarlarsa bulantı-kusma ve baş ağrısı gibi semptomlara yol açarlar.

 2. Histolojik olarak dut şekline benzer ince cidarlı hyalinize kapiller yumaklarından oluşmuştur.
Görüntüleme Bulguları
 1. Kanama yoksa BT’de tespitleri zordur. Kanama varsa özellikle erken dönemde hiperdens izlenirler.

 2. MRG’de T2 ve özellikle manyetik duyarlılık ağırlıklı sekanslarda çevresel hemosiderine ait hipointens halka ve santral kesiminin parlak, mısır patlağı şeklindeki görünümü tipiktir.

 3. Lezyon kanadığında santral kesimi özellikle subakut dönemde T1 ve T2’de hiperintenstir (methemoglobin içeriği). Seviyelenme görülebilir. Etraf ödem (olgumuzda da mevcut) kanamanın yakın zamanlı olduğunu düşündürür.

 4. İnsidental saptanan, küçük ve asemptomatik lezyonlar takip edilir.

 5. Ancak büyük boyutlu, akut kanama gelişen ve bu nedenle semptomatik olan lezyonlarda klinik duruma göre cerrahi tedavi uygulanabilir. Olgumuzda da lezyon rezeke edilmiştir. Pre- ve post operatif görüntüleri şöyledir:
 • Woodley-Cook J, Noel de Tilly L, MacDonald L. Brainstem cavernous malformation. BMJ Case Rep. 2013 Jun 12; 2013:bcr2012007679. 

 • Hori T, Chernov M, Alshebib YA, Kubota Y, Matsuo S, Shiramizu H, Okada Y. Long-term outcomes after surgery for brainstem cavernous malformations: analysis of 46 consecutive cases. J Neurosurg. 2022 Sep 9:1-10. 

Cahit Güçlü

TNRD