Spinal Tanısal ve Girişimsel Alt Çalışma Kurulu

Spinal Tanısal ve Girişimsel Alt Çalışma Kurulu Üyeleri

Dr. Cem ÇALLI

Başkan

Dr. Can ÇEVİKOL

Dr. Erkan GÖKÇE

Dr. Gazanfer EKİNCİ

Dr. Banu ÇAKIR

Dr. Defne GÜRBÜZ