Haftanın Olgusu-106 (2 Ekim 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

2 Ekim 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

10 yaş, kız,
Baş ağrısı, bel ve sırt ağrısı, oturamama

Uzm.Dr. Kayhan KARAKUŞ
Doç.Dr. M. Berna UÇAN
Ankara Etlik Şehir Hastanesi
Pediatrik Radyoloji Kliniği

 1. Resim 1. İlk başvuru anında elde olunmuş spinal MRG’de (A) servikotorakal bölge sagital imajlar (sırasıyla T1A, T2A, STIR), (B) lomber bölge sagital imajlar (sırasıyla T1A, T2A, STIR) ve (C) sırasıyla T8 ve L1 vertebralar seviyesinden geçen aksiyel T2A imajlar ile L5 vertebra seviyesinden geçen aksiyal T1A imaj. Torakal 7. vertebra seviyesinden başlayıp (distalde dural kese sonlanım noktası olan) S2 seviyesine kadar uzanan, posterior spinal subaraknoid mesafeyi oblitere etmiş spinal korda ve kauda equinaya bası oluşturmuş ancak spinal kordda sinyal intensite değişikliği yapmamış, aksiyal düzlemde en geniş boyutları 15×9 mm ölçülen, T1 ve T2 hiperintens izlenen (geç subakut evre) spinal subdural hematom izleniyor (kırmızı oklar). Santral spinal kanalda  1.8 mm ‘ye ulaşan belirginleşme mevcuttur.

 2. Resim 2. Dış merkezde yapılan takip spinal MRG, (A) torakal ve (B) lomber bölge sırasıyla sagital T2, aksiyal T1 ve T2, sagital ve aksiyel postkontrast T1YB imajlarda lezyon boyutlarında artış ve bası etkilerinde belirginleşme izleniyor (mavi oklar).

 3. Dış merkezde yapılan DSA’da spinal AVM saptanmadı.
 1. Spinal subdural hematom

 2. Subdural ampiyem

 3. Subdural higroma

 4. Epidural lipomatozis

 5. İntradural ekstramedüller kitle (menenjiyom, schwannom, araknoid kist vs.) Araknoidit

Spinal subdural hematom

Spinal subdural hematom (SSDH)

 1. SSDH, spinal epidural hematoma göre daha nadir görülür ancak basıya bağlı semptomları daha hızlı progresyon gösterir.

 2. Sırt ağrısı / radiküler ağrı septomları görülür( spinal kord kompresyonu veya kauda ekina sendromu semptomları) (SSDH’de daha hızlı gelişir).

 3. Etyoloji; koagulopati, antikoagülan tedavi, spinal vaskuler malformasyon, cerrahi, girişimsel işlemler, travma.
Görüntüleme Bulguları:
 1. SSDH dural kese içerisinde oluşur, epidural yağ korunur, dura içeri doğru yer değiştirmez.

 2. SSDH lateral dentikulat ligamentler ve dorsal septum tarafından sınırlandırılır (yeterince büyükse aksiyel kesitte ters Mercedes-Benz işareti oluşturur).

 3. Spinal sinir köklerini sıkıştırır, nöral foramene uzanmaz, kemik dokuyla direkt temas etmez.

 4. BT’de SSDH gözden kaçabilir, MRG tanıda daha güvenli

 5. BT’de SSDH hipodens epidural yağdan ayrılmış, duranın iç kenarına yapışık, kresentik hiperdens kolleksiyon şeklinde izlenir.

 6. MRG, SSDH tanı ve karekterizasyonunda kullanılır, kanamanın yaşına göre sinyal intensiteleri değişir.

 7. Aksiyel imajlardan kanamanın subdural olduğu belirlendikten sonra sagital imajlardan uzanımı tanımlanır.

 8. Küçük SSDH tedavi edilmez, dikkatli bir şekilde takip edilir (seri MRG, konservatif yaklaşım).

 9. Nörolojik defisit gelişirse: laminektomi+pıhtının temizlenmesi

 10. Servikal ve torasik SSDH’ye spinal SAK eşlik edebileceğinden lomber SSDH’ya göre klinik daha kötüdür.
 • Pierce JL, Donahue JH, Nacey NC et-al. Spinal Hematomas: What a Radiologist Needs to Know. (2018) Radiographics : a review publication of the Radiological Society of North America, Inc. 38 (5): 1516-1535.

 • Koji Aita, Taishi Wada, Shunpei Horii et-al. Acute Spinal Subdural Hematoma in a Patient with Active Systemic Lupus Erythematosus: A Case Report and Literature Review. (2018) Internal Medicine. 53 (8): 887.

 • Harinder Gakhar, Rajendranath Bommireddy, Zdenek Klezl et-al. Spinal subdural hematoma as a complication of spinal surgery: can it happen without dural tear?. (2013) European Spine Journal. 22 (3): 346.

 • Spinal Subdural Effusion – An Additional Sonographic Sign of Child Abuse. (2012) Ultraschall in der Medizin – European Journal of Ultrasound. 33 (07): E339.

Cahit Güçlü

TNRD