Haftanın Olgusu-90 (12 Haziran 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

12 Haziran 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

32 yaş, erkek
Akut bilinç bozukluğu

Dr. Duygu Özgül Özesen
Doç. Dr. Ömer Kaya
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. A) ADC haritasında periventriküler alanda putamende ve beyaz cevherde difüzyon kısıtlılığı ile uyumlu hipointens sinyal değişiklikleri (beyaz oklar) ve DAG görüntüde her iki hemisferde beyaz cevherde difüzyon kısıtlılığı ile uyumlu hiperintens sinyal değişiklikleri (kırmızı oklar) izlenmektedir.

 2. B) Aksiyel FLAIR görüntüde beyaz cevher ağırlıklı ancak yer yer gri cevherin de etkilendiği tutulum bulguları izlenmektedir (siyah oklar). Benzer bulgular bilateral putamende de görülmektedir (sarı oklar).

 3. C) Aksiyel T1A görüntüde putaminal hiperintens sinyal değişikliği (yeşil oklar) ve ödemle uyumlu sulkal obliterasyon izlenmektedir (beyaz oklar).

 4. D) Aksiyel kontrastlı T1A görüntüde patolojik kontrast tutulumu izlenmemektedir.
 1. Leigh hastalığı ve Kearns-Sayre sendromu (mitokondriyal ensefalopatiler)

 2. Metanol, karbonmonoksit ve organofosfat intoksikasyonları

 3. Wilson hastalığı

 4. Creutzfeldt-Jakob hastalığı

Metanol İntoksikasyonu

Metanol İntoksikasyonu

 1. Metanol intoksikasyonu, sekel bırakabilen ya da ölümle sonuçlanabilen (olgumuz ex olmuştur) akut toksik lökoensefalopatidir.

 2. Metanol intoksikasyonu nadirdir ve sıklıkla metil alkolün intihar amaçlı içilmesi veya metil alkol karıştırılmış kaçak içki kullanımı sonucu ortaya çıkar.

 3. Bulgular genellikle metil alkol maruziyeti sonrası 12-24 saat içerisinde başlar.

 4. Bulgular:

  1. Optik nörit ve körlük

  2. Baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk ve kalıcı nörolojik defisitler

  3. Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi GİS semptomları

  4. Yüksek anyon açıklı şiddetli metabolik asidoz

  5. Koma ve ölüm
Görüntüleme Bulguları
 1. BT: Bilateral putamende ve periventriküler beyaz cevherde hipodansite, kanama alanlarında yamalı hiperdansite

 2. MR:

  1. T1A: Değişken, kanama alanlarında hiperintensite

  2. T2A/FLAIR: Hiperintens

  3. T2*/SWI: Kanama alanlarında hipointensite

  4. DWI/ADC: Etkilenen alanlarda akut dönemde difüzyon kısıtlanması

  5. T1 C+: Değişken
 • Blanco M, Casado R, Vázquez F, Pumar J. CT and MR Imaging Findings in Methanol Intoxication. AJNR Am J Neuroradiol. 2006;27:452-4.

 • DiPoce J, Guelfguat M, DiPoce J. Radiologic Findings in Cases of Attempted Suicide and Other Self-Injurious Behavior. Radiographics. 2012;32:2005-24.

 • Barceloux D, Bond G, Krenzelok E, Cooper H, Vale J, Vale J. American Academy of Clinical Toxicology Practice Guidelines on the Treatment of Methanol Poisoning. J Toxicol Clin Toxicol. 2002;40:415-46.

Cahit Güçlü

TNRD