Haftanın Olgusu-74 (2 Ocak 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

2 Ocak 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

54 yaşında erkek, HIV (+)
Unutkanlık,  kollarda ve bacaklarda güçsüzlük

Dr.  Abdullah Küçükhüseyin
Dr. Suzan Şaylısoy
Dr. Uğur Toprak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. Beyin MRG’de: Bilateral kortikospinal traktta FLAIR ve T2AG’lerde hiperintensite (oklar)

 2. Difüzyon ağırlıklı incelemede sırasıyla presantral girusta (oklar), iç kapsül arka bacakta (oklar) ve serebral pedinkülde (oklar) kolaylaşmış difüzyon bulguları izleniyor.
 1. Amyotrofik Skleroz (ALS)

 2. HIV-ilişkili Amyotrofik Skleroz (ALS) benzeri sendrom

 3. MOG-Ak İlişkili Hastalık

 4. Krabbe Hastalığı

 5. Enterovirüs infeksiyonu

HIV-İlişkili ALS Benzeri Sendrom

HIV-İLİŞKİLİ ALS BENZERİ SENDROM

 1. Sporadik amiyotrofik lateral sklerozun (ALS) nedeni kesin bilinmemektedir ancak viral etyoloji hipotezleri (persistan poliovirüs infeksiyonları, diğer enterovirüsler) öne sürülmektedir.

 2. 1980’lerde insan T–hücre lenfotrofik virüs tip 1’in  (HTLV-1) ALS sendromuna neden olduğu raporlanmıştır ve otopside piramidal traktta ve ön boynuz hücrelerinde tutulum ve lenfosittik inflamasyon saptanmıştır.

 3. Son 40 yıldır insan immünyetmezlik virüs tip 1 (HIV) infeksiyonu ile  ALS veya ALS-benzeri hastalık (ALS sendromu) birliktelikleri bildirilmektedir. HIV seropozitif popülasyonda ALS sendrom sıklığı yüksektir.

 4. Bu hastalar sporadik ALS hastalarına göre çok daha genç yaştadırlar. Antiretroviral tedavi ile gerileyebildiklerine dair yayınlar vardır.

 5. T2AG’lerde kortikospinal traktta (presantral girus, korona radiata, iç kapsül arka bacak, serebral pedinkül, medulla piramis)  intensite artışı

 6. T1AG’lerde bulbar tutulum varsa dilde hiperintensite (parlak dil işareti)

 7. GRE/SWI’da bilateral presantral düşük intensite (motor band işareti)
 • Satin ZA, Bayat E. ALS-like disorder in three HIV-positive patients: Case series. Case Rep Neurol. 2021 Jan 28;13(1):59-64. doi: 10.1159/000511203.

 • Ghasemi M. Amyotrophic lateral sclerosis mimic syndromes. Iran J Neurol. 2016 Apr 3; 15(2): 85–91.

Cahit Güçlü

TNRD