Haftanın Olgusu-85 (8 Mayıs 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

8 Mayıs 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

4 yaş kız çocuk
2 ay önce fark edilen sol gözde yukarı bakış kısıtlılığı

Arş. Gör. Dr. Ali Danyal Cömert
Prof. Dr. Anıl Özgür
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. Oblik sagital (A), koronal (B) ve aksiyel (C) SPACE görüntülerde sol orbitada optik sinir ve inferior rektus kası arasında glob posteriorundan orbita apeksine uzanan, ekstraoküler kaslarla eş sinyal özelliğinde ince lineer hipointens bant (kırmızı ok) izleniyor.

 2. Koronal T1A yağ baskılı kontrastsız (D) ve kontrastlı sekansta (E) bantta (kırmızı ok) kontrastlanma izlenmiyor.

 3. Bilateral 6. kraniyal sinirler intakt olarak değerlendirildi (gösterilmedi).
 1. Aksesuar ekstraoküler kas

 2. Orbital neoplazi

 3. Orbital venöz varis

 4. Duane sendromu

Aksesuar ekstraoküler kas

Aksesuar ekstraoküler kas

 1. Aksesuar ekstraoküler kas 19. yüzyıl sonunda ilk kez tanımlanan son derece nadir bir durumdur.

 2. 3 farklı tipte görülebilir:

  1. Ekstraoküler kaslardan köken alan ve anormal lokasyona yapışan tipi

  2. Ekstraoküler kasların altında bulunan anormal fibröz bant (olguların çoğu)

  3. Orbita posteriorundan köken alan ayrı yapı şeklinde görülen tipi

 3. Daha ilkel memelilerde, sürüngenlerde ve amfibilerde bulunan retraktör bulbi kasının kalıntısı olduğu veya aksesuar lateral rektus kasını temsil edebileceği düşünülüyor.

 4. Bazen asemptomatik ve insidental olarak görülebilir.

 5. Belirli bir hastalık/sendromla ilişkisi gösterilememiş olmakla birlikte literatürde Gorlin sendromu veya Graves oftalmopatisi olan hastalarda görüldüğünü belirtilen vaka sunumları mevcuttur.

 6. Klinik prezentasyon: Şaşılık, glob retraksiyonu, göz hareketlerinde kısıtlılık

 7. Tanı:  Görüntülemede glob posteriorundan orbita apeksine uzanan bant şeklinde yapı

 8. Tedavi: Cerrahi
 • Lueder GT. Anomalous orbital structures resulting in unusual strabismus. Surv Ophthalmol. 2002 Jan-Feb;47(1):27-35. doi: 10.1016/s0039-6257(01)00285-5. PMID: 11801267.

 • Dobbs MD, Mawn LA, Donahue SP. Anomalous extraocular muscles with strabismus. AJNR Am J Neuroradiol. 2011 Oct;32(9):E167-8. doi: 10.3174/ajnr.A2291. Epub 2010 Nov 18. PMID: 21087936; PMCID: PMC7965380.

 • Molinari A, Plager D, Merino P, Galan MM, Swaminathan M, Ramasuramanian S, de Faber JT. Accessory Extraocular Muscle as a Cause of Restrictive Strabismus. Strabismus. 2016 Dec;24(4):178-183. doi: 10.1080/09273972.2016.1242641. Epub 2016 Nov 11. PMID: 27835055.

Cahit Güçlü

TNRD