Haftanın Olgusu-51 (25 Temmuz 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

25 Temmuz 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

29 haftalık gebeliği olan 24 yaşında kadın,
Ayrıntılı ultrasonografi için başvuruyor.

Dr. Zehra Kurt
Uzm. Dr. Saliha Çıracı
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. Koronal T2A sekansta tentorium düzeyinde T2A hiperintens kist içerisinde  kist içinde  görünümü (kırmızı ok)

 2. Sagittal T2A sekansta T2A hiperintens kist (beyaz ok) ve  kist içerisinde tromboza ait T2A hipointens  kistik komponent  (yeşil ok)
 1. Tentorium düzeyinde difüzyon kısıtlılığı gösteren tromboze komponent (yeşil ok)  izlenen kistik yapıda lezyon
 1. Axial T2A sekansta tentoriumdüzeyinde T2A hiperintens kist (beyaz ok) ve kist içerisinde tromboze komponente ait T2A hipointens görünüm (yeşil ok)
 1. Tromboze dural sinüs malformasyonu

 2. Galen Malformasyonu

 3. Araknoid kist

 4. Kistik ekstraaksiyel tümörler (Dermoid, Teratom)

Tromboze Dural Sinüs Malformasyonu

Tromboze Dural Sinüs Malformasyonu

 1. Dural sinüs malformasyonları (DSM), tüm intrakraniyal vasküler malformasyonların %2’sinden daha azını oluşturan nadir konjenital anomalilerdir.

 2. Fetal  manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tanının doğrulanmasında, prognozun belirlenmesinde ve tedavi stratejilerinin planlanmasında önemli bir rol oynar.

 3. Fetal MRG, DSM tanısını doğrulamak ve olası intrakraniyal komplikasyonları (parankimal enfarktüs, kanama, hidrosefali vb.) belirlemek için gerekli bir görüntüleme yöntemidir.

 4. Difüzyon ağırlıklı görüntüleme lezyon içi trombozu ve intraserebral komplikasyonları göstermede ver prognozu belirlemede yardımcı olur.

 5. Transabdominal obstetrik ultrasonografi de;

  1. Posterior fossada,ekstraaksiyel alandahipoekoik  yapıda/ hafif yoğun içerikli kistik komponent izlenen anekoik  yapıda kist izlenmekteydi.

  2. Renkli doppler incelemede lezyonda dolum  saptanmadı.

 6. İleri değerlendirme amaçlı çekilen fetal MRG de;

  1. Tentorium düzeyinde, içerisinde T2A hipointens, difüzyon kısıtlılığı gösteren tromboze komponent izlenen, T2A hiperintens kistik yapıda lezyon izlendi.

  2. Difüzyon ağırlıklı görüntülemede parankimal iskemi yada kanama bulgusu saptanmadı.

 7. Sunulan vakada, postnatal 1. gün yapılan transfontanel US’de; lezyon  prenatal dönemde yapılan US tetkikleri ile benzer karakterde hipoekoik komponent içeren anekoik yapıda idi. Boyutlarında belirgin küçülme saptandı.

 8. Tromboze dural sinüs malformasyonunu diğer posterior fossa lezyonlarından ayırt etmek önemlidir.

  1. Galen veni malformasyonları, tipik olarak koroid fissür bölgesini tuttukları ve interventriküler foramenden pineal beze kadar uzandıkları için konumlarına göre dural sinüs malformasyonlarından ayırt edilirler.

  2. Posterior fossa teratomları, MRG’de heterojen sinyal yoğunluğu ile karakterize edilir.

  3. Araknoid kistler, tüm sekanslarda  beyin omurilik sıvısına benzer sinyal yoğunluğuna sahiptir.
 • Lasjaunias PL, Berenstein A, Brugge KG. Surgical neuroangiography. 2nd ed. New York (NY): Springer; 2007

 • Barbosa M, Mahadevan J, Wern Y, Yoshida Y, Ozanne A, Rodesch G, et al. Dural sinus malformation with giant lakes in neonates and infants: review of 30 consecutive cases. Intervent Neuroradiol 2003;9:407–24

 • Rossi A, De Biasio P, Scarso E, Gandolfo C, Pavanello M, Morana G, et al. Prenatal MR imaging of dural sinus malformation: a case report. Prenat Diagn 2006;26:11–6

Cahit Güçlü

TNRD