Haftanın Olgusu-52 (1 Ağustos 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

1 Ağustos 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

58 yaşında erkek
Şiddetli baş ağrısı, görme kaybı, bulantı kusma ve genel durum bozukluğu

Prof. Dr. Gülgün Yılmaz Ovalı
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Manisa

 1. Bilateral bazal ganglionik hipodansite

 2. Takipte bilateral lentiform nukleuste eklenen hemorojiye bağlı yüksek dansite

 3. T2A ve T1A incelemelerde bilateral lentiform nukleusta hemorojik nekroza bağlı sinyal değişiklikleri izlenmektedir.
 1. Toksik ensefalopatiler

  1. Karbon monoksit

  2. Organofosfat

  3. Siyanür

 2. Metabolik hastalıklar

  1. Wilson hastalığı

 3. Prion ensefalopatisi

  1. Creuztfeld Jakop

Metanol Entoksikasyonu

Metanol Entoksikasyonu

 1. Metil alkol toksik bir sıvıdır.

 2. Metil alkol intoksikasyonunda mortalite oranı yüksek olup bulgular genellikle 12-24 saat sonra ortaya çıkmaktadır. Sık görülen bulgular santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem ve göz bulgularıdır.

 3. MRG de bilateral nukleus lentiformis ve özellikle putamenin metil alkol intoksikasyonunda birinci derecede etkilendikleri dikkati çekmektedir. Bu bölgelerin neden tutuldukları ve neden bu derece etkilendikleri tam olarak bilinmemektedir. Putamende yüksek konsantrasyonda formik asit birikimi olduğu patolojik olarak gösterilmiştir. Nükleus lentiformislerde ve özellikle putaminal bölgelerde saptanan dejenerasyona ve nekroza ait MR bulguları tipiktir. Bununla birlikte putamende hiç nekroz saptanmayan nadir intoksikasyon olguları, serebral, serebellar ve beyin sapı tutulumları rapor edilmiştir.
 • Altınok D, Yıldız YT, Altınok G, Üçöz T, Hatipoğlu C ,Tacal T, Eryılmaz M. Metanol intoksikasyonunda MRG bulguları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 5:8-12 , 1999.

 • Gaul HP, Wallace CJ, Auer RN, Fong C. MR findings in methanol intoxication. Am J Neuroradiol 16: 1783-1786, 1995.

 • Glazer M, Dross P. Necrosis of the putamen caused by methanol intoxication: MR findings. Am J Roentgenol 120: 1105-1106, 1993.

 • Rubinstein D, Escott E, Kelly JP. Methanol intoxication with putaminal and white matter necrosis: MR and CT findings. Am J Neuroradiol 16: 1492-1494, 1995.

Cahit Güçlü

TNRD