Haftanın Olgusu-103 (11 Eylül 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

11 Eylül 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

66 yaş, KLL tanılı hasta, bilinç değişikliği

Dr. Öğr Üyesi Güliz Yılmaz – Prof.  Dr. Gülgün Yılmaz Ovalı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. Sol serebral hemisferde sol lateral ventrikül posterior hornu komşuluğundan korpus kallozum spleniumunu içine alarak sağ serebral hemisfere geçiş gösteren; T2A ve FLAIR seride belirgin hiperintens, kontrast parlaklaşması göstermeyen, sınırları belirsiz, subkortikal U fiberlerine uzanan, beyaz cevhere sınırlı, lezyon alanı izlenmektedir.

 2. Difüzyon ağırlıklı görüntülemede lezyon alanında periferal difüzyon kısıtlanması görülmektedir.

 3. Perfüzyon artışı bulunmayan (gösterilmedi) lezyon alanında, MRS incelemede santralde ılımlı kolin yüksekliği ve laktat piki saptanmıştır.
 1. PRES

 2. Ensefalit

 3. Demyelinasyon

 4. ADEM

 5. Lenfoma

 6. Toksoplazma

Progresif multifokal lökoensefalopati

Progresif multifokal lökoensefalopati (PML)

 1. PML immun suprese olgularda oligodendrositleri enfekte eden John Cunningham virüsünün (JC virüsü) yeniden aktivasyonundan kaynaklanan demiyelinizan bir hastalıktır.

 2. Tipik bulgusu asimetrik beyaz cevher tutulumudur. Subkortikal liflerin ve U fiberlerinin tutulması karakteristiktir.

 3. Kitle etkisi, kontrast parlaklaşması yoktur ancak uzun süreli enfeksiyonda ince periferal kontrast parlaklaşması olabilir.

 4. Gri cevher tutulumu görülebilir.

 5. Tipik aktif PML lezyonunda, difüzyon ağırlıklı sekansta santralde hipointensite, periferik hiperintens rim izlenir.

 6. Lezyon alanındaT2A-FLAIR sekansta hiperintens, T1A sekansta hipointens sinyal değişikliği izlenir.
 • Robert I. Grossman, David M. Yousem. Neuroradiology. (2003) ISBN: 9780323005081

 • Smith A, Smirniotopoulos J, Rushing E. From the Archives of the AFIP: Central Nervous System Infections Associated with Human Immunodeficiency Virus Infection: Radiologic-Pathologic Correlation. Radiographics. 2008;28(7):2033-58.

 • Berger J, Levy R, Flomenhoft D, Dobbs M. Predictive Factors for Prolonged Survival in Acquired Immunodeficiency Syndrome-Associated Progressive Multifocal Leukoencephalopathy. Ann Neurol. 1998;44(3):341-9.

 • William E. Brant, Clyde A. Helms. Fundamentals of Diagnostic Radiology. (2007) ISBN: 9780781761352

 • Selewski D, Shah G, Segal B, Rajdev P, Mukherji S. Natalizumab (Tysabri). AJNR Am J Neuroradiol. 2010;31(9):1588-90.

Cahit Güçlü

TNRD