Haftanın Olgusu-138 (13 Mayıs 2024)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

13 Mayıs 2024

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

17 yaş, E
Baş ağrısı, ateş, letarji

Araş. Gör. Dr. Semih YÜCETEPE
Prof. Dr. Yonca ANIK
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. A) Difüzyon ağırlıklı görüntülerde, oksipital hornun dependan alanlarında enfekte içeriğe bağlı sinyal artışı (mavi oklar), ADC haritalamada oksiptal hornun dependan alanlarında sinyal kaybı (sarı oklar), aksiyel FLAIR görüntülerde, bilateral oksipital hornun dependan alanlarında enfekte içeriğe bağlı sinyal artışı izleniyor (kırmızı oklar).

 2. B) Kontrastlı T1 ağırlıklı görüntülerde meningeal veya ependimal kontrast tutulumu izlenmemekte.
 1. Ventrikülit

 2. Glioblastomanın ependimal yayılımı

 3. Primer SSS lenfomasının ependimal yayılımı

Ventrikülit

Ventrikülit

 1. Menenjit piamater ve araknoid membranın inflamasyonudur. Enfeksiyöz, kimyasal, neoplastik ve inflamatuar etyolojilere sekonder olabilir. Bakteriyel/septik ve aseptik menenjit olarak ikiye ayrılır.

 2. Ventrikülit ise ventriküler ependimin enfeksiyonu veya inflamasyonuna verilen isimdir. İntraventriküler ampiyem veya piyosefali olarak da isimlendirilir. Menenjitin nadir fakat mortal bir komplikasyonudur. Menenjit dışında rüptüre beyin absesine, ventriküler kateterizasyona veya kafa travmalarına sekonder olarak gelişebilir. En sık hematojen bulaş yolu ile meydana gelir.

 3. Ventrikülit, hastane içi ölüm oranları %30 gibi yüksek oranlarda olan, tanı ve tedavideki gecikmelerin ölümle sonuçlandığı mortal bir antitedir. Hayatta kalan hastaların %60’ında nörolojik sekel gözlenir.
Görüntüleme Bulguları:
 1. T2 uzaması ile birlikte ependimal kalınlaşma/kontrastlanma, hidrosefali ve ayrıca ventriküllerin dependan alanlarında izlenen difüzyon ağırlıklı görüntülerde yüksek sinyalli debris, ventrikülitin manyetik rezonans görüntüleme bulgularıdır.

 2. Diğer bir radyolojik bulgusu ise volümlü, düzensiz kenarlı ve kontrastlanması artmış koroid pleksustur.

 3. Menenjit-ventrikülit dendiğinde ilk akla gelen bulgu beyin zarlarının kontrastlanmasıdır. Ancak menenjit tanılı olguların yalnızca %50’sinde leptomeningeal ve pakimeningeal kontrastlanma vardır. Negatifliği menenjit tanısını dışlamaz.

 4. Olgumuzun BOS analizi sonucu bakteriyel menenjit ile uyumlu olarak geldi.
 • Intraventricular empyema caused by Neiseria meningitidis. Bagaj D, Agrawal A, Gandhi D, Varughese R, Gupta S, Regelmann D. IDCases. 2019;15:0.

 • Saman H, John G, Meng L. Magnetic Resonance Imaging of Infectious and Ventriculitis in Adults. Topics in Magnetic Resonance Imaging 2014;23(5):315-325. doi:10.1097/RMR.0000000000000034
 • Lugue-Paz D, Revest M, Eugene F, Boukthir S, et al. Ventriculitis: a severe complication of central nervous system infections. Open Forum Infect Dis. 2021, 8:ofab216. doi:10.1093/ofid/ofab216

Cahit Güçlü

TNRD