Haftanın Olgusu-91 (19 Haziran 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

19 Haziran 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

70 yaş, kadın
Baş ağrısı, görme bozukluğu

Dr. Duygu Özgül Özesen
Doç. Dr. Ömer Kaya
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. A) Koronal T1A görüntüde suprasellar sisternayı dolduran, parankimle eş intensitede ve sınırları net belirlenemeyen lezyon görülmektedir (beyaz ok).

 2. B) Aksiyel T2A görüntüde suprasellar sisternayı dolduran, belirgin hiperintens lezyon izlenmektedir (siyah ok).

 3. C-D) Koronal (kırmızı ok) ve sagital (sarı ok) kontrastlı T1A görüntülerde, 2×1,5 cm boyutlarında, yer yer milimetrik kontrastlanmayan ve muhtemelen nekrotik alanlar içeren, ancak büyük kısmı yoğun kontrastlanan, kiazma basısı oluşturan, infindibulum proksimalini silen nispeten düzgün sınırlı solid kitle izlenmektedir.
 1. Makroadenom

 2. Menenjiyom

 3. Şıvannom

 4. Hemanjiyom

 5. Anevrizma

Suprasellar hemanjiyom

Suprasellar hemanjiyom

 1. Serebral hemanjiyomlar nadir görülen benign lezyonlar olup insidansı % 0,5’tir.

 2. Olguların yaklaşık yarısı asemptomatiktir.

 3. Semptomatik hastalarda baş ağrısı, epilepsi, fokal nörolojik defisitler ve intrakraniyal kanama saptanabilir.

 4. Sellar yerleşimli olgular oldukça nadirdir. 2021 yılında yayınlanan bir literatür değerlendirmesine göre yayınlanmış 17 olgu mevcuttur.

 5. Suprasellar yerleşimli olgularda sık klinik prezentasyon baş ağrısı ve kiyazma basısına bağlı görme bozukluğudur.

 6. Semptomatik olan hastamız opere oldu kitle eksize edildi, patoloji sonucu mevcuttur.
Görüntüleme Bulguları
 1. BT: İzo-hipodens

 2. MR:

  1. T1: Hipointens

  2. T2: Belirgin hiperintens, hipointens sinyal void alanlar içerebilir (bizim olgumuzda olduğu gibi saptanmayabilir)

  3. T1 C+: Dinamik görüntülerde geç fazlara doğru artan kontrastlanma görülür, ancak karaciğerin flash-fill hemanjiyomları gibi erken arteriel fazda yoğun kontrastlanma da saptanabilir (olgumuzda olduğu gibi).
 • Al-Saiari S, Al-Orabi K, Farag A, et al. Intrasellar cavernous hemangiomas: A case report with a comprehensive review of the literature. Surg Neurol Int. 2021;17:58.

 • Al-Sharydah AM, Al-Suhibani SS, Al-Jubran SA, et al. Endoscopic management of atypical sellar cavernous hemangioma: A case report and review of the literature. Int J Surg Case Rep. 2018;42:161-4.

 • Chibbaro S, Cebula H, Ganau M, et al. Multidisciplinary management of an intrasellar cavernous hemangioma: Case report and review of the literature. J Clin Neurosci. 2018;52:135-8.

Cahit Güçlü

TNRD