Haftanın Olgusu-80 (27 Mart 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

27 Mart 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

12 yaş erkek,
Nekrotizan pankreatit nedeni ile takipli olgu,
ani başlayan nistagmus, strabismus ve görme bulanıklığı

Dr. Mahmut Bilal Doğan
Doç. Dr.  Başak Atalay
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. A: Aksiyel FLAIR sekansta bilateral talamus medialinde ve 3. ventrikül çevresinde (oklar), putamenlerde (oklar) hiperintensiteler, DAG ve ADC’de aynı lokalizasyonda kısıtlanmış difüzyon alanları, koronal T2A sekansta bilateral putamen (oklar) ve mamiller cisimlerde (oklar) hiperintensiteler izlenmektedir.

 2. B: Aksiyel pre-kontrast T1A sekansta mamiller cisimlerde (oklar) hipointensite ve FLAIR sekansta hiperintensite; aksiyel post-kontrast 3D T1 BRAVO ve koronal post-kontrast spin echo T1A sekanslarda mamiller cisimlerde (oklar) kontrast tutulumu görülmektedir.

 3. C: Tedavi sonrası birinci ay kontrol MRG’de aksiyel FLAIR, DAG, ADC ve koronal T2A serilerde bulguların belirgin gerilediği dikkati çekmektedir.
 1. Leigh hastalığı

 2. Percheron arter enfarktüsü

 3. Santral derin venöz trombozu

 4. Karbonmonoksit intoksikasyonu

 5. Hipoksik iskemk ensefalopati

 6. Wernicke ensefalopatisi

Wernicke ensefalopatisi

Wernicke ensefalopatisi

 1. Nekrotizan pankreatit nedeni ile takipli, uzun süreli total paranteral nütrisyon alan olguda, oftalmopleji ve akut konfüzyon gelişmesi üzerine yapılan görüntülemede Wernicke ensefalopatisi (WE) bulguları saptanmıştır.

 2. WE tiamin (B1 vitamini) eksikliğinden kaynaklanan nadir görülen bir nörolojik hastalıktır. Akut konfüzyon, ataksi  ve oftalmopleji (en yaygın olarak horizontal nistagmus ve konjuge bakış felci) tipik triadıdır.

 3. Tiamin eksikliği, malnütrisyon veya malabsorbsiyona yol açan alkolizm, uzun süreli açlık/oruç, takviye olmaksızın total parenteral beslenme, post-bariatrik cerrahi, hiperemezis gravidarum, gastrointestinal malignite, kronik diyaliz gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.

 4. Akut WE tedavisi intravenöz tiamin ve altta yatan nedene yöneliktir. Tedavi edilmeyen olgularda, %20’ye varan mortalite oranı vardır.
Görüntüleme Bulguları
 1. BT çoğunlukla normaldir.

 2. MRG’de mamiller cisim, dorsomedial talamus ve üçüncü ventrikül çevresi, tektal plate, periaquaduktal gri cevheri içeren simetrik artmış T2/FLAIR sinyali alanları olarak görülür.

 3. Post-konrast T1 sekansta en sık mamiller cisim düzeyinde olmak üzere tutulan bölgelerde kontrast tutulumu görülebilir.

 4. DAG ve ADC’de akut dönemde kısıtlanmış difüzyon görülebilir.

 5. Bazal gangliyon tutulumu WE’nin pediatrik formunda erişkin vakalara göre daha sık görülür.
 • Zuccoli G, Gallucci M, Capellades J et-al. Wernicke encephalopathy: MR findings at clinical presentation in twenty-six alcoholic and nonalcoholic patients. AJNR Am J Neuroradiol. 2007;28 (7): 1328-31.

 • Zuccoli G, Cravo I, Bailey A, Venturi A, Nardone R. Basal Ganglia involvement in Wernicke encephalopathy: report of 2 cases. AJNR Am J Neuroradiol. 2011;32(7):E129-E131.

 • Verma R, Kumar C. Wernicke’s Encephalopathy: Typical Disease with an Atypical Clinicoradiological Manifestation. J Neurosci Rural Pract. 2020;11(3):487-488.

Cahit Güçlü

TNRD