Haftanın Olgusu-95 (17 Temmuz 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

17 Temmuz 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

22 yaş erkek hasta
Bilateral işitme kaybı ve vertigo

Doç. Dr. Mustafa Hızal
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. A) Aksiyel T2A ve FLAIR, koronal T2A sekanslarda bilateral internal akustik kanalda kitle (beyaz ok uçları) izleniyor.

 2. B) Aksiyel ve koronal T1A kontrastlı sekanslarda bilateral internal akustik kanalda kontrast tutan şıvannomlar (beyaz ok uçları) izleniyor. Supratentoryal düzeyden alınan aksiyel T1A kontrastlı sekansta kontrast tutan menenjiyomlar (kırmızı ok uçları) izleniyor.
 1. Nörofibromatozis Tip-2

 2. Şıvannomatozis

 3. Serebellopontin köşe tümörleri

  1. Araknoid kist

  2. Epidermoid

 4. Multiple Menenjiyom

 5. Metastaz

 6. İnflamatuvar hastalıklar

Nörofibromatozis Tip-2

Nörofibromatozis Tip-2

 1. OD, kromozom 22q12 anomalisi

 2. Sıklıkla 2. ve 4. dekadlarda işitme kaybı ve vertigo ile prezente olur.

 3. En iyi tanısal ipucu, bilateral vestibüler şıvannomlar

 4. Multiple ekstraaksiyel tümörler: Kraniyal sinir şıvannomları, menenjiyomlar

 5. İntraksiyel tümörler: Beyin sapı ve spinal kord ependimomları

 6. MISME: Multiple Inherited Schwannomas Meningiomas Ependimomas

 7. Kutanöz pleksiform şvannomlar sık görülür
 • Yao L et al: Therapy of sporadic and NF2-related vestibular schwannoma. Cancers (Basel). 12(4):835, 2020

 • Nguyen T et al: Surgery versus stereotactic radiosurgery for the treatment of multiple meningiomas in neurofibromatosis type 2: illustrative case and systematic review. Neurosurg Rev. 42(1):85-96, 2019

 • Sverak P et al: Bevacizumab for hearing preservation in neurofibromatosis type 2: Emphasis on patient-reported outcomes and toxicities. Otolaryngol Head Neck Surg. 160(3):526-32, 2019

 • Evans DG et al: Bilateral vestibular schwannomas in older patients: NF2 or chance? J Med Genet. 52(6):422-4, 2015

Cahit Güçlü

TNRD