Haftanın Olgusu-89 (5 Haziran 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

5 Haziran 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

13 yaş, erkek, nöbet

Doç. Dr. Ömer Kaya
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. A) Aksiyel T2A ve FLAIR görüntülerde, sol temporal kortikal yerleşimli hiperintens, çevresel minimal ödem oluşturan nodüler lezyon izlenmektedir (oklar).

 2. B) DAG’de kısıtlanma izlenmemektedir (ok).

 3. C) Aksiyel kontrastlı T1A görüntüde düzensiz halkasal kontrastlanma izlenmektedir (ok).
 1. Tümefaktif demyelinizan lezyon

 2. Gençlerin Polimorfik Düşük Dereceli Nöroepitelyal Tümörü

 3. Lenfoma

 4. Gangliyoglioma

 5. Oligodendroglioma

Gençlerin Polimorfik Düşük Dereceli Nöroepitelyal Tümörü
=Polymorphous Low-Grade Neuroepithelial Tumor of the Young (PLNTY)

Gençlerin Polimorfik Düşük Dereceli Nöroepitelyal Tümörü

 1. İlk kez 2016’da tanımlandı, WHO-2021’de pediatrik düşük dereceli diffüz gliomlar sınıfına alındı.

 2. WHO derece 1 olup morfolojik olarak değişken görünümdedir.

 3. Çoğu hasta nöbetle prezente olur.

 4. Genellikle kortekste ve temporal loblarda yerleşimlidir.

 5. Oligodendrogliom benzeri patolojik bileşenler, sık kalsifikasyon, CD34 ekspresyonu tipik bulgularıdır.

 6. İyi prognozlu olup total eksizyon sonrası nöbet kontrolü sıklıkla tama yakın sağlanır ve tümör açısından ek tedavi gerekliliği yoktur.
Görüntüleme Bulguları
 1. T1A: İzo veya hipointens

 2. T2A/FLAIR: Heterojen sinyal intensitesinde

 3. T2*/SWI: Kalsifikasyon (+/-)

 4. DAG/ADC: Difüzyon kısıtlanması yok

 5. T1 C+: Hafif/yok

 6. pMRG: Hafif CBV artışı/yok
 • Johnson DR, Giannini C, Jenkins RB, et al. Plenty of calcification: imaging characterization of polymorphous low-grade neuroepithelial tumor of the young. Neuroradiology. 2019;61:1327-32.

 • Fei X, Zhao J, Wei W, et al. Clinical, Radiological, Pathological Features and Seizure Outcome With Surgical Management of Polymorphous Low-Grade Neuroepithelial Tumor of the Young Associated With Epilepsy. Front Oncol. 2022;18:863373.

 • Kurokawa M, Kurokawa R, Capizzano AA, et al. Neuroradiological features of the polymorphous low-grade neuroepithelial tumor of the young: five new cases with a systematic review of the literature. Neuroradiology. 2022;64:1255-64.

Cahit Güçlü

TNRD