Haftanın Olgusu-78 (30 Ocak 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

30 Ocak 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

14 yaş, kız
Bilateral papilödem, baş ağrısı

Doç. Dr.  Başak Atalay
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. A: Aksiyel ve koronal T2A, aksiyel FLAIR sekanslarda 4. ventrikül tabanından foramen Magendie ve sağda foramen Luschka’ya doğru uzanımı bulunan heterojen hiperintens kitle lezyonu (oklar), koronal T2A serilerde hidrosefali (oklar) bulguları izlenmektedir. Sagital T1A sekansta lezyon izo-hipointens görünümdedir (oklar).

 2. B: Kitle difüzyon ağırlıklı görüntülemede kolaylaşmış difüzyon göstermekte (oklar) ve postkontrast T1A’da yoğun kontrastlanma (oklar) izlenmektedir.
 1. Ependimom

 2. Medulloblastom

 3. Koroid pleksus karsinomu

 4. Koroid pleksus metastazı

 5. Koroid pleksus papillomu

Koroid pleksus papillomu

Koroid pleksus papillomu

 1. Koroid pleksus papillomları, hem pediatrik hem de yetişkin popülasyonda görülebilen, nadir, iyi huylu (WHO derece 1) bir nöroepitelyal intraventriküler tümördür. Pediatrik yaş grubunda daha sık görülür. Tüm koroid pleksus papillomlarının yaklaşık %85’i 5 yaşın altındaki çocuklarda görülür.

 2. Pediatrik popülasyonda sıklıkla lateral ventriküllerde, erişkinlerde ise 4. ventrikülde  görülür. Bununla birlikte posterior fossa yerleşimli tümörler tüm yaş gruplarında eşit olarak dağılmaktadır.

 3. Üçüncü ventrikül, serebellopontin köşe, parankim ve pineal bölge tümörleri de bildirilmiştir.

 4. BOS seeding metastazları, koroid pleksus papillomlarında yaygın değildir. Ancak atipik koroid pleksus papillomları ve koroid pleksus karsinomları gibi yüksek dereceli tümörlerde görülebilmektedir.
Görüntüleme Bulguları
 1. Görüntülemede solid, vasküler bir tümör olarak ortaya çıkar. Vakaların dörtte birinde kalsifikasyon görülebilmektedir. Hidrosefali vakaların %80’inden fazlasında eşlik etmektedir.

 2. T1A serilerde parankimle karşılaştırıldığında izointens veya hafif hipointens olabilirler.

 3. T2A serilerde ise hiperintenstir. Tümör içerisinde flow-void odaklar görülebilir.

 4. Post-kontrast T1A sekanslarda belirgin kontrast tutulumu gösterir.

 5. DAG’de kolaylaşmış difüzyon göstermektedir. Bu özelliği ile medulloblastom ve ependimom gibi pediatrik yaş grubu kitlelerinden farklılık göstermektedir.

 6. Vakamızda patoloji sonucu ‘koroid pleksus papillomu’ olarak gelmiştir.
 • Wolff JE, Sajedi M, Brant R, Coppes MJ, Egeler RM. Choroid plexus tumours. Br J Cancer. 2002;87(10):1086-1091.

 • Zhang TJ, Yue Q, Lui S, Wu QZ, Gong QY. MRI findings of choroid plexus tumors in the cerebellum. Clin Imaging. 2011;35(1):64-67.

 • Lin H, Leng X, Qin CH, Du YX, Wang WS, Qiu SJ. Choroid plexus tumours on MRI: similarities and distinctions in different grades. Cancer Imaging. 2019;19(1):17.

Cahit Güçlü

TNRD