Haftanın Olgusu-87 (22 Mayıs 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

22 Mayıs 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

23 yaşında erkek hasta
1 yıldır devam eden bel ağrısı

Dr. Barış Ten
Prof. Dr. Anıl Özgür
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. Sagital (A) ve aksiyel (B) BT görüntülerinde sklerotik alan ile çevrili ağırlıklı olarak litik,  kortikal destrüksiyona neden olan lezyon (beyaz ok) ve internal kalsifikasyon (kırmızı ok) izleniyor.

 2. T1A (C) ve T2A (D) görüntülerde hipointens lezyon (mavi ok) ve lezyon çevresinde T2A (D) ve STIR (E) görüntülerde kemik iliği ve yumuşak dokularda belirgin ödem (Alev Fenomeni) (yeşil ok) izleniyor.

 3. Yağ baskılı kontrastlı seride (F) lezyon ve çevresindeki yumuşak dokularda belirgin kontrastlanma (turuncu halka) izleniyor.
 1. Osteoid osteoma

 2. Osteoblastom

 3. Anevrizmal kemik kisti

 4. Enkondrom

 5. Kemik apsesi

 6. Dev Hücreli Kemik Tümörü

 7. Osteosarkom

Osteoblastom

Osteoblastom

 1. Tüm benign kemik tümörlerinin % 3’ünü oluşturur.

 2. Histolojik olarak osteoid osteomaya benzer fakat daha büyük boyutludur (˃2cm).

 3. (Hastamızda lezyon boyutu yaklaşık 2 cm olup patolojisi de osteoblastom olarak gelmiştir.)

 4. Görülme tepe yaş aralığı 10-35 yaştır.

 5. E:K=2:1

 6. Klinikte osteoid osteomadan farklı olarak ağrı salisilatlarla kolayca geçmez ve klinik progresyon gösterme eğilimindedir.  Bazı olgular ise asemptomatiktir.

 7. Vertebral kolonda sıklıkla posterior elemanları tutar.

 8. Uzun kemiklerde genellikle metafiz ve distal diafizi tutar.

 9. Direkt grafi ve BT lezyonun gösterilmesi ve tanı konulmasında genellikle yeterlidir.

 10. BT görüntülerinde sklerotik alan ile çevrili ağırlıklı olarak litik,  kortikal destrüksiyona neden olabilen, internal kalsifikasyon içerebilen lezyon, MRG’de T1A ve T2A izo-hipointens olarak izlenir.

 11. Lezyon çevresinde kemik iliği ve yumuşak dokularda belirgin ödem (Alev Fenomeni) ile birlikte lezyon ve çevresindeki yumuşak dokularda belirgin kontrastlanma gözlenir.

 12. Tedavi: Lezyonun tamamen çıkartılması gereklidir
 • WHO Classification of Tumours Editorial Board. WHO Classification of Tumours, 5th Edition. Soft Tissue and Bone Tumours. (2020) ISBN: 9789283245025 – IARC Publications

 • Ortopedik Radyoloji: Pratik Bir Yaklaşım. (2016) ISBN: 9786059615037 – Dünya Tıp Kitabevi

 • Berry M, Mankin H, Gebhardt M, Rosenberg A, Hornicek F. Osteoblastoma: A 30-Year Study of 99 Cases. J Surg Oncol. 2008;98(3):179-83. doi:10.1002/jso.21105

Cahit Güçlü

TNRD