Haftanın Olgusu-81 (10 Nisan 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

10 Nisan 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

20 yaş erkek, Mogadişu, Somali
Sağ yüz yarımında aylar içinde boyut artışı gösteren sert kıvamlı ağrısız kitle

Doç. Dr. Veysel Atilla Ayyıldız
Süleyman Demirel  Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. Aksiyel, koronal sagital plan BT (A)  ve aksiyel, koronal ve sagital YB T2A MRG görüntüleri (B), aksiyel prekontrast YB T1A ve postkontrast YB T1A (C) , USG ve RDUS (D) görüntülerinde içerisinde kistik-hemorajik alanlar (kırmızı oklar), homojen kontrastlanan ve vaskülarizasyonu olan solid komponentler (yeşil oklar), maksilla sağ yarıda defekt  (aksiyel ve koronal BT görüntülerinde ince mavi ok)  ve kalsifikasyon odakları (sarı oklar) içeren heterojen kitle izlenmektedir.
 1. Sklerozan odontojenik karsinom

 2. Ameloblastik karsinom

 3. Berrak hücreli odontojenik karsinom

 4. Ghost hücreli odontojenik karsinom (GCOC)

 5. Primer intraosseoz karsinom

Ghost Hücreli Odontojenik Karsinom

Ghost Hücreli Odontojenik Karsinom

 1. Çenenin odontojenik ghost hücreli lezyonları orjinleri, lezyonların natürü ve mikroskobik özelliklerine göre sınıflandırılırlar.

 2. Ghost hücreli odontojenik karsinom çenenin son derece nadir görülen agresif büyüme özelliği gösteren malign odontojenik neoplazmıdır.  Literatürde şimdiye kadar 60 vaka bildirilmiştir.

 3. Odontojenik tümörlerin %0,23 ‘ünü oluşturur ve vakaların %40 ı dentinojenik ghost hücreli tümör ya da kalsifiye odontojenik kist gibi benign prekürsör lezyonlardan köken alır geri kalanı ise de novo olarak ortaya çıkar.

 4. Yaklaşık %66’sı maksilladan %33’ü mandibuladan köken alır. Pik insidansı 42 yaşında görülür. Erkek predominansisi mevcuttur (%75).

 5. Rekürrens oranları %39 dan %63’e kadar değişmektedir.

 6. Spesifik  BT ve MRG bulgusu yoktur. İçinde eşlik eden solid-kistik yapılara göre dansite ya da intensiteler görülür.  Panoramik radyografilerde mikst radiolusen-radyoopak kötü sınırlı komşu kemik yapılarda destrüksiyona yol açan kitle şeklinde görülür. Spesifik görüntüleme bulgusu olmadığından kesin tanı histopatolojik olarak konulur.

 7. Literatürde bu tümörle ilgili bilgiler sınırlı olmasına rağmen yüksek oranda rekürrens göstermesi sebebiyle erken dönemde ve multidisipliner yaklaşımla tedavi edilmelidir.

 8. Tedavide temiz cerrahi sınırların olduğu geniş cerrahi rezeksiyon olmasına rağmen postop dönemde rekürrens gelişimini önlemek amacıyla KT’siz  RT veya KT ile beraber RT verilebilir.

 9. Hastamıza sağ parsiyel maksillektomi yapıldıktan sonra (patolojik tanısı mevcuttur) takiplerde nüks gelişti. Hastaya 4 kür Sisplatin+Adriamisin kemoterapisi ve RT verildi.

 10. Takiplerinde rekürrens ve beyin metastazı gelişmesi sonucu hasta tanıdan yaklaşık 1,5 yıl sonra exitus oldu
 • de Souza Vieira G, de Pinho Montovani P, Rozza-de-Menezes RE, Cunha KSG, Conde DC. Comparative analysis between dentinogenic ghost cell tumor and ghost cell odontogenic carcinoma: a systematic review. Head and Neck Pathology. 2021:1-19.

 • Nakhla MN, Richards PQ, Miller JE, Afework D, Manzoor D, Lin YL, et al. Ghost Cell Odontogenic Carcinoma: A Case Report and Literature Review. The Laryngoscope. 2022.

 • Panprasit W, Lappanakokiat N, Kunmongkolwut S, Phattarataratip E, Rochchanavibhata S, Sinpitaksakul P, et al. Ghost cell odontogenic carcinoma: A case report. Imaging Science in Dentistry. 2021;51(2):203.

 • Wright JM, Tekkesin MS. Odontogenic tumors: where are we in 2017? Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry. 2017;51(3 Suppl 1):S10.

Cahit Güçlü

TNRD