Haftanın Olgusu-130 (18 Mart 2024)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

18 Mart 2024

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

39 yaş, E, baş ağrısı
2021’de kafa travması sonrası deplase fraktür sebebiyle opere

Arş. Gör. Dr.  Yekta KERÇEK
Doç. Dr. Ali Murat KOÇ
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. A) MRG’de sağ frontal bölgede periferik kontrast tutan (ok) düzgün sınırlı lobule konturlu difüzyon kısıtlılığı göstermeyen lezyon (ok) izlenmekte.

 2. B) BT’de periferi hiperdens lezyon (ok) izlenmekte olup yaklaşık 20 ay arayla çekilen BT’ler arasında boyutsal ve morfolojik olarak anlamlı farklılık yoktur.
 1. Apse

 2. Menenjiyom

 3. Gossipiboma

 4. Kanama sekeli

Gossipiboma

Gossipiboma

 1. Gossipiboma operasyon sırasında unutulan cerrahi spanç ya da tampon nedeniyle oluşan kitle lezyonlarıdır. Tüm operasyonlar içinde 1/300 – 1/1000 sıklıkla görüldüğü tahmin edilmektedir.

 2. Gossipibomalar vücutta 2 çeşit tepkiye sebep olur: Abse formasyonu ile bulgu veren eksüdatif form ve aseptik fibrotik reaksiyon ile granülom oluşumu. Eksüdatif form genellikle post-op erken dönemde bulgu verir.

 3. Klinik yabancı cismin unutulduğu bölgeye ve vücudun gösterdiği tepki, türüne göre oldukça değişkendir. İnsidental olarak tanı alan hastalar olabileceği gibi şiddetli klinik semptomlara da yol açabilir.
Görüntüleme Bulguları:
 1. Görüntüleme bulguları tipik olmamakla beraber BT’de en sık izlenen bulgu kapsülü kontrastlanan düşük dansiteli kitlesel lezyondur. 

 2. Kitle hava kabarcıkları içerebilir.  Cerrahi süturun yapısına bağlı olarak kalsifikasyonlar görülebilir.

 3. T1A görüntülemelerde genelde düşük sinyal  görülür. 

 4. T2A görüntülemelerde merkezinde kıvrımlı şeritler bulunan düşük sinyalli lezyon izlenir.

 5. Lezyon periferik olarak kontrastlanır.
 • Manzella A, Filho PB, Albuquerque E, Farias F, Kaercher J. Imaging of gossypibomas: pictorial review. AJR Am J Roentgenol. 2009 Dec;193(6 Suppl):S94-101. 

 • Lincourt AE, Harrell A, Cristiano J, Schrist C, Kercher K, Heniford BT. Retained foreign bodies after surgery. J Surg Res. 2007;138:170-4.

 • https://radiopaedia.org/articles/gossypiboma-1

Cahit Güçlü

TNRD