Haftanın Olgusu-75 (9 Ocak 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

9 Ocak 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

54 yaşında erkek; baş ağrısı

Dr.  Mürsel Serçek
Dr. Suzan Şaylısoy
Dr. Uğur Toprak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. Sağda lateral mastoid kortekste osteolizis (kırmızı ok)

 2. Sağ otomastoid alanda tam obliterasyon oluşturan yumuşak doku (sarı yıldız)
 1. Polianjitis granülomatosa

 2. Yassı hücreli karsinom

 3. Nekrotizan eksternal otit

 4. Kolesteatom

Polianjitis granülomatosa

POLİANJİTİS GRANÜLOMATOSA

 1. Polianjitis granülomatosa, antinötrofik sitoplazmik antikor (ANCA) ilişkili bir vaskülittir. Ağırlıklı olarak küçük damarları tutan, granülomatöz inflamasyon, nekrotizan glomerülonefrit ve vaskülit ile karakterize multisistemik bir hastalıktır.

 2. Otolojik tutulum %19-61 oranındadır ve genellikle nazal tutuluma ikincildir (seröz otitis media, kronik otitis media, SNİK, vertigo, fasial paralizi). Koklear vasküler desteğin vaskülite ikincil bozulmasına veya kokleada immün kompleks birikimine bağlı SNİK gelişebilir.

 3. Orta kulak ve mastoid kavite destrüksiyonu da görülebilir.
BT
 1. Orta kulak ve mastoid kavitede opasifikasyon

 2. Kemik septalarda kalınlaşma

 3. Osseöz demineralizasyon/erozyon
MR
 1. Komşu kraniyal sinirlerde kalınlaşma/kontrastlanma (en sık 7.sinirde)

 2. Labirintit varsa kokleada kontrastlanma
 • Lukas Koenen, Ulf Elbelt, Heidi Olze, Sören Zappe, Steffen Dommerich. Granulomatosiswith polyangitis in a patient with polydipsia, facial nerve paralysis, and severe otologic complaints: a case report and review of the literatüre. J Med Case Rep. 2022; 16: 291.

 • Costa CF, Polanski JF.  Wegener Granulomatosis: Otologic Manifestation as First Symptom.  Int Arch Otorhinolaryngol. 2015 Jul; 19(3): 266–268.

Cahit Güçlü

TNRD