Haftanın Olgusu-146 (8 Temmuz 2024)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

8 Temmuz 2024

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

45 yaş, E
Sokakta bilincini kaybetmiş halde bulunuyor

Dr. Ali Bahadır ÖZDEMİR
Prof. Dr. Gül Hatipoğlu
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
Radyoloji Kliniği

 1. A)Kontrastsız BT’de bilateral lentiform nükleuslar (yeşil oklar) hipodens görülüyor. Kontrastsız T1A sekansta, putamenlerde simetrik peteşiyel hemoraji odakları hiperintens (mavi oklar) izleniyor.

 2. B) FLAIR’de bilateral lentiform nükleuslarda ödem ile uyumlu hiperintens tutulum alanları (sarı oklar) görülüyor. Difüzyon ağırlıklı görüntülemede, her iki optik sinirde (turuncu oklar) ve oksipital subkortikal alanda (mor ok) diffüzyon kısıtlanması izleniyor.
 1. Üremik ensefalopati

 2. Karbonmonoksit intoksikasyonu

 3. Metanol intoksikasyonu

Metanol İntoksikasyonu

Metanol İntoksikasyonu

 1. Metanol; fotokopi solüsyonları, antifriz, boya sökücü, sahte içki ve parfümlerin ortak bileşenidir. Oral yolla, inhalasyon yoluyla veya dermal emilim yoluyla zehirlenmeye neden olur.

 2. Putamen ve optik sinirlerde seçici toksik etki oluşturur.

 3. Klinik ve lab. bulguları; şiddetli metabolik asidoz, bulanık görme, nöbet, kusma, koma, solunum arrestidir. Tedavi edilmezse ölüm oranı 1/3’tür. Hayatta kalanların 1/3’ünde görme bozukluğu vardır.

 4. Tedavisi fomepizol veya etanoldür. Alkol dehidrogenaz inhibe edilerek formik asit oluşumu engellenir. Elektrolitlerin ve asidozun düzeltilmesi için hemodiyaliz uygulanabilir.
Görüntüleme Bulguları:
 1. Metanol intoksikasyonunda putamenlerde bilateral simetrik hemorajik nekroz tipiktir.

 2. Subkortikal beyaz cevher, globus pallidus, optik sinirler, beyin sapı ve serebellum tutulabilir. Serebral ve intraventriküler kanama görülebilir.

 3. BT’de akut dönemde subkortikal beyaz cevher hipodens görülür.

 4. MRG’de tutulum alanları T2A ve FLAIR’de hiperintenstir. Putamenlerdeki hemoraji T1A’da hiperintens görülür. Nekrotik alanlarda kontrastlanma görülebilir. SWI’da hemorajik nekroz alanları sinyal kaybına neden olur. Akut dönemde difüzyon kısıtlanması mevcuttur. MR Spektroskopi’de NAA’da azalma ve laktat piki tanıya yardımcı olabilir.
 • de Oliveira AM et al: Imaging patterns of toxic and metabolic brain disorders. Radiographics. 39(6):1672-95, 2019

 • Mana J et al: Methanol poisoning as an acute toxicological basal ganglia lesion model: evidence from brain volumetry and cognition. Alcohol Clin Exp Res. 43(7):1486-97, 2019

 • Holt NR et al: Severe methanol poisoning with neurological sequelae: implications for diagnosis and management. Intern Med J. 48(3):335-9, 2018

 • Paliwal VK et al: Haemorrhagic putaminal necrosis, optic atrophy and coma: a triad suggestive of methanol poisoning. Anaesth Intensive Care. 44(5):636-7, 2016

Cahit Güçlü

TNRD