Haftanın Olgusu-67 (14 Kasım 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

14 Kasım 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

18 yaş, erkek
Travma öyküsü, sağ kolda güçsüzlük

Prof. Dr. Kamil Karaali
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Antalya

 1. Koronal STIR görüntüde sağ C7-Th1 nöral forameninden skalen kaslara doğru uzanan BOS intensitesinde lezyon izleniyor (oklar).

 2. Koronal SPACE ( MIP) görüntüde lezyonun foraminal ve ekstraforaminal komponentleri ile dural keseye basısı daha net izleniyor (oklar).  Daha üst seviyede de benzer natürde daha küçük çaplı lezyon mevcut

 3. Transvers SPACE görüntüde sağ nöral foramenden sağ skalen kas grupları arasında uzanan BOS intensitesindeki düzgün konturlu lezyon izleniyor (oklar). Foramen düzeyinde sinir kökünün seçilemediğine dikkat ediniz. Dural kese de sağdan indente görünümde.
 1. Brakial pleksus kök avülziyonu

 2. Şvannom

 3. Menenjiyom

Sağ brakial pleksus kök avülziyonu (psödomeningosel oluşumu)

Brakial pleksus kök avülziyonu

 1. Doğum travması önemli nedenlerindendir. Erişkin hayatta da penetran ya da künt travmatik hasarlar kök avülziyonuna yol açabilir.

 2. Etkilenen taraftaki üst ekstremitede uyuşukluk, ağrı ve motor kayıplar şeklinde değişken bulgulara yol açarlar.
Görüntüleme Bulguları
 1.  Nöral foramenden dışarı, skalen kaslara uzanan BOS intensitesinde görünüm geç dönemde oluşan psödomeningosel formasyonunu temsil eder. BOS intensitesi içinde, foramen düzeyinde nöral elemanlar seçilemez. Psödomeningosel dural keseyi de dıştan indente edebilir.

 2. -Travmatik hasar kordu da etkilemiş olabilir, myelomalazi eşlik edebilir.

 3. Etkilenen taraf kaslarda atrofi ve intensite değişiklikleri izlenebilir (olgumuzda mevcuttur, STIR koronal kesitlerde sağda)
 • Singer AD, Meals C, Kesner V, Boulis N, M Gonzalez F, Umpierrez M, Chhabra A. The Multidisciplinary Approach to the Diagnosis and Management of Nonobstetric Traumatic Brachial Plexus Injuries. AJR Am J Roentgenol. 2018 Dec;211(6):1319-1331

 • Tharin BD, Kini JA, York GE, Ritter JL. Brachial plexopathy: a review of traumatic and nontraumatic causes. AJR Am J Roentgenol. 2014 Jan;202(1):W67-75

Cahit Güçlü

TNRD