Haftanın Olgusu-64 (24 Ekim 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

24 Ekim 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

Stroke kliniği ile acile getirilen 47 yaşında erkek hasta

Prof. Dr. Ercüment Çiftçi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. MR görüntüleme aksiyel plan a ve b T2 ağırlıklı, c ve d T1 ağırlıklı görüntülerde Sol ICAda diseksiyon (oklar) görülmektedir.
 1. Sol ICA’da diseksiyon ve distalde akım kaybı (pembe oklar)

 2. Sağ MCA’da anevrizma (mavi oklar)
 1. Sol ICA’da diseksiyon (pembe oklar)

 2. Sağ MCA’da anevrizma (mavi oklar)
 1. Vaskülit

 2. Diseksiyon

Sol ICA diseksiyonu, Sağ MCA anevrizması

Sol ICA diseksiyonu, Sağ MCA anevrizması

Diseksiyon

Etiyolojik Nedenler:

 1. Travma

 2. Vaskülit

 3. Gebelik

 4. İlaçlar

 5. Genetik: Marfan, Nörofibromatozis
Anevrizma
 1. Sakküler

 2. Fuziform

 3. Enfeksiyöz

 4. Travmatik

Tedavi

 1. Diseksiyon

  1. Medikal  (olgumuzda tercih edilen yöntem)

  2. Stent

 2. Anevrizma

  1. Endovasküler

   1. Koil embolizasyonu (olgumuzda tercih edilen yöntem)

   2. Akım yönlendirici stentler

   3. Parent arter oklüzyonu

  2. Cerrahi
 • Norman Ajiboye, Nohra Chalouhi, Robert M. Starke, Mario Zanaty, Rodney Bell, “Unruptured Cerebral Aneurysms: Evaluation and Management”, The Scientific World Journal, vol. 2015, Article ID 954954, 10 pages, 2015. https://doi.org/10.1155/2015/954954

 • Smajlovic D. Strokes in young adults: epidemiology and prevention. Vasc Health Risk Manag. 2015;11:157-164. https://doi.org/10.2147/VHRM.S53203

 • Debette S, Mazighi M, Bijlenga P, et al. ESO guideline for the management of extracranial and intracranial artery dissection. European Stroke Journal. 2021;6(3):XXXIX-LXXXVIII. doi:10.1177/23969873211046475

Cahit Güçlü

TNRD