Haftanın Olgusu-63 (17 Ekim 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

17 Ekim 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

59 yaş, kadın, uzun süredir yüzün sağ yarısında ağrılı kas spazmı

Dr. Gür Akansel
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. Kontrastsız beyin MR’de sağ vertebral arter sağ 7-8. sinire temas ediyor (oklar)
 1. Fasiyal sinir schwannomu

 2. Menenjiom

 3. Epidermoid kist

 4. Pial arteriovenöz fistül Fasiyal sinire vasküler bası

Fasiyal sinire vertebral arter basısına ikincil hemifasiyal spazm

Hemifasiyal spazm (HFS)

 1. Hemifasiyal spazm (HFS), vasküler yapılar tarafından 7. kraniyal sinirin mekanik tahrişi ile doğrudan temas olarak tanımlanan Nörovasküler Kompresyon sendromu (NVKS) spektrumundaki en yaygın hastalık antitelerinden biridir.

 2. Patogenez; nörovasküler kompresyon fasiyal sinirin en sık (%97 oranında ) proksimalde kök çıkış bölgesinde (root exit zone-REZ ) demiyelinizasyonu başlatır, daha sonra efaptik iletime neden olur. Etkileme şekli kontakt, indentasyon ve deplasman şeklinde olabilir.

 3. Fasiyal sinirin REZ kısmı, sinir içindeki santral miyelin bileşenlerinin varlığına göre dört kısma ayrılabilir:

  1. kök çıkış noktası (the root exit point -RExP), fasiyal sinirin supraolivary fosette üst kenarında beyin sapından çıktığı yer

  2. fasiyal sinirin ponsun ventral yüzeyine yapıştığı yapışık segment (Attached segment – AS)

  3. fasiyal sinirin ponstan ayrılarak prepontin sisternaya girdiği kök ayrılma noktası (the root detachment point -RDP) ve

  4. merkezi miyelinin periferik miyeline geçiş yaptığı transizyon zonu-TZ

 4. TZ’nin ötesinde, miyelinin tamamen Schwann hücresinden türetildiği fasiyal sinirin sisternal kısmı  bulunur.

HFS neden olan NVK’da rol oynayan vasküler yapılar

 1. Arterler : En sık

  1. anterior inferior serebellar arter: % 43–53

  2. posterior inferior serebellar arter: %30-31

  3. vertebral arter : % 1.1–23

 2. Birden fazla arteriyel yapının basısına bağlı HFS de olabilir.

Tedavi

 1. Mikrovasküler dekompresyon – MVD: Olgumuzda da tercih edilen yöntemdi. Komplikasyon veya rekürrens olmadı.

 2. Botoks enjeksiyonu

 3. Cerrahi, RT-KT
 1. MVD

  1. başarı oranı %90-95

  2. nüks  %25

 2. MVD sonrası nüks nedenleri

  1. Birden fazla vasküler yapı varlığı

  2. Yetersiz dekompresyon

  3. Cerrahi implantın (Teflon) malpozisyonu

  4. Yeni gelişen vasküler kompresyon

  5. Teflon ile ilişkili adezyon

  6. Araknoid adezyon Teflon granülomu
 • Haller S, Etienne L, Kövari E, Varoquaux AD, Urbach H, Becker M.  Imaging of Neurovascular Compression Syndromes: Trigeminal Neuralgia, Hemifacial Spasm, Vestibular Paroxysmia, and Glossopharyngeal Neuralgia. AJNR Am J Neuroradiol. 2016 Aug;37(8):1384-92. doi: 10.3174/ajnr.A4683. Epub 2016 Feb 18.

 • Park K, Park JS. Hemifacial Spasm. A Comprehensive Guide. 2020 : 1-154. doi: 10.1007/978-981-15-5417-9

Cahit Güçlü

TNRD