Haftanın Olgusu-109 (23 Ekim 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

23 Ekim 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

33 yaş, K, baş ağrısı

Arş. Gör. Dr. Hüseyin Mert Yılmaz​
Doç. Dr. Burçak Çakır Peköz
SBÜ Adana Şehir EAH​
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. A-B) Sol pariyetal subkortikal alanda FLAIR ve T2A hiperintens, T1A izo- hipointens, kontrast tutulumu göstermeyen, lobule konturlu nodüler özellikte yer kaplayan lezyon (oklar) izlenmekte olup, çevresinde ödem izlenmemektedir. Kitle ya da bası etkisi mevcut değildir.

 2. B) MR spektroskopi tetkikinde metabolit dağılımı normaldir.

 3. 2 yıl sonraki takip MRG’de boyut ve sinyal farklılığı göstermemektedir (oklar).
 1. Disembriyoblastik nöroepitelial tümör (DNET)

 2. Genişlemiş perivasküler boşluklar

 3. Multinodüler ve vaküolizan nöronal tümör (MVNT)

Multinodüler ve Vaküolizan Nöronal Tümör (MVNT)

Multinodüler ve Vaküolizan Nöronal Tümör (MVNT)

 1. İyi huylu bir nöroepitelyal tümör tipidir (CNS WHO grade 1).

 2. MVNT hücrelerinin özel glial antijen ekspresyonu göz önüne alındığında, MVNT’nin gerçek bir tümör olup olmadığı konusunda bazı tartışmalar olmasına rağmen, artık WHO CNS-5 sınıflamasında yeni glionöronal ve nöronal tümörlerden biri olarak tanınmaktadır.

 3. Klinik bulguları değişken olup genellikle insidental tanı alır.  Nadiren epilepsi eşlik edebilir.

 4. ‘Beni yalnız bırak’ lezyonu ve ‘dokunulmayacak’ lezyonlar kategorisindedir.
Görüntüleme Bulguları:
 1. MRG’de nodüler, T2 hiperintens, FLAIR’de baskılanmayan, kontrast tutulumu göstermeyen ve belirgin kitle etkisi bulunmayan lezyonlardır.

 2. Genellikle frontal ve temporal lobda görülürler.

 3. Subkortikal beyaz cevherde yerleşim gösterirler ve korteks sinyali normaldir (DNET’ten farklı olarak).
 • Nunes R, Hsu C, da Rocha A et al. Multinodular and Vacuolating Neuronal Tumor of the Cerebrum: A new –Leave Me Alone- Lesion with a Characteristic Imaging Pattern. AJNR Am J Neuroradiol. 2017;38(10):1899-904.

 • Kurokawa R, Kurokawa M, Baba A, Ota Y, Pinarbasi E, Camelo-Piragua S, Capizzano AA, Liao E, Srinivasan A, Moritani T. Major Changes in 2021 World Health Organization Classification of Central Nervous System Tumors. Radiographics. 2022 Sep-Oct;42(5):1474-1493. doi: 10.1148/rg.210236. Epub 2022 Jul 8. PMID: 35802502.

 • Fukushima S, Yoshida A, Narita Y et al. Multinodular and Vacuolating Neuronal Tumor of the Cerebrum. Brain Tumor Pathol. 2015;32(2):131-6

 • Huse J, Edgar M, Halliday J, Mikolaenko I, Lavi E, Rosenblum M. Multinodular and Vacuolating Neuronal Tumors of the Cerebrum: 10 Cases of a Distinctive Seisure-Associated Lesion. Brain Pathol. 2013;23(5):515-24

 • Thom M, Liu J, Bongaarts A et al. Multinodular and Vacuolating Neuronal Tumors in Epilepsy : Dysplasia or Neoplasia? Brain Pathol. 2018;28(2):155-7

 • Bodi I, Curran O, Selway R et al. Two Cases of Multinodular and Vacuolating Neuronal Tumour. Acta Neuropathol Commun. 2014;2(1):7.

Cahit Güçlü

TNRD