Haftanın Olgusu 2 Ağustos 2021

Haftanın Olgusu

Editör

Dr.  Rahşan Göçmen, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Bölümü, Ankara

12 Temmuz 2021

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

33  yaşında kadın hasta. 10 yıldır olan ataksi.

Dr.  Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Radyoloji Bölümü
Ankara

 • Bilateral  serebellar dentat nukleuslar ve peridentat beyaz cevherde simetrik T2 hiperintensitesi

 • Bilateral dentat nukleuslarda demir birikimi ile uyumlu T2 hipointensitesi

 • Bilateral internal kapsül arka bacakları ve krus serebride simetrik T2 hiperintensitesi

 • Bilateral parietooksipital periventriküler beyaz cevher tutulumu

 • Serebrotendinöz Ksantomatozis

 • Krabbe Hastalığı

 • Adrenomyelonöropati

Serebrotendinöz Ksantomatozis

Serebrotendinöz Ksantomatozis

 • Otozomal resesif (CYP27A1 gen mutasyonu)

 • Lipid depo hastalığı: 27-sterol-hidroksilaz eksikliğine bağlı kolestanol birikimi.

 • Klinik prezentasyon: Erken katarakt, kolelitiyazis, kronik ishal, tendon ksantomları, serebellar ataksi, piramidal bulgular, periferal nöropati, psikiyatrik bozukluklar.

 • Santral sinir sisteminde, lenste, tendonlarda (en sık Aşil tendonu) ve damar duvarlarında kolestanol birikimi olur.

 • Tanı: Görüntüleme bulguları, serum kolestenol seviyesinde artış, genetik mutasyonunun gösterilmesi.

 • Tedavi: Kenedeoksikolik asit ve HMGCoA redüktaz inhibitörlerinin kullanımı ile  klinik gidiş  durudurulabilir veya yavaşlatılabilir.

 • Barkhof F, Verrips A, Wesseling P et-al. Cerebrotendinous xanthomatosis: the spectrum of imaging findings and the correlation with neuropathologic findings. Radiology. 2000;217 (3): 869-76.

 • Pilo-de-la-Fuente B, Jimenez-Escrig A, Lorenzo JR, et al. Cerebrotendinous xanthomatosis in Spain: clinical, prognostic, and genetic survey. Eur J Neurol 2011;18:1203–1211.

 • Koyama S, Sekijima Y, Ogura M, et al. Cerebrotendinous Xanthomatosis: Molecular Pathogenesis, Clinical Spectrum, Diagnosis, and Disease-Modifying Treatments. Committee on Primary Dyslipidemia under the Research Program on Rare and Intractable Disease of the Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan.J Atheroscler Thromb. 2021 May 8. doi: 10.5551/jat.RV17055. Online ahead of print.

Cahit Güçlü

TNRD