Haftanın Olgusu-134 (15 Nisan 2024)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

15 Nisan 2024

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

60 yaş, E
Bel ağrısı, 1 ay önce travma öyküsü

Araş. Gör. Dr. Ülkünur Fikriye ÖZDEMİR
Doç. Dr.  Rıfat ÖZPAR
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. (a) Travmadan 1 ay sonra yapılan lomber MR ve BT görüntülemede lumbosakral bölgede subkutan yağ doku ile paraspinöz kas fasyası arasında T1 hipointens, T2 hiperintens kistik karakterde, BT’de ara dansitede lezyon (mavi oklar) izleniyor.

 2. (b) Travmadan 3 ay sonra yapılan kontrol görüntülemede lezyonda belirgin retraksiyon, santralde milimetrik kalınlıkta ince lineer kistik içerik ve periferal kontrastlanma (sarı oklar) izleniyor.
 1. Morel Lavallée Lezyonu

 2. Kronik Hematom

 3. Apse

 4. Seroma

 5. Sebase kist

Tip 1 Morel Lavallée Lezyonu

Morel Lavallée Lezyonu

 1. Sıklıkla makaslama şeklinde travmalardan sonra ortaya çıkan kapalı «soyulma» yaralanmaları

 2. Özellikle kemik çıkıntıların belirgin olduğu alanlarda gelişir: Patella, büyük trokanter, skapula ve sakral bölge

 3. Cilt ve cilt altı yumuşak doku, altındaki fasyadan sıyrılır. Bu düzeyde potansiyel bir boşluk oluşur

 4. Boşluk seröz mayi, likefiye hemorajik sıvı ve nekrotik dokular ile dolar.

 5. Rezorbe veya enkapsüle olabilir ya da persiste edebilir.

 6. Enfeksiyon ile komplike olabilir.

 7. Morel-Lavallée lezyonu travma sonrası persiste eden yumuşak doku kitlesinin olası nedenlerinden biridir.

 8. Ultrasonografi ile tanı konulabilir ancak MRG ile karakterizasyonu ve lokalizasyonu daha net yapılabilir.

 9. Retrosakral alanda kompresyon bandajı ile tedavi başarısı düşük olabilir, aspirasyon ve skleroterapi yapılabilir.
Görüntüleme Bulguları:
 1. US:

  1. Akut fazda ekojenik iç yapı

  2. Likefaksiyon ile birlikte daha hipo-anekoik iç yapı

  3. Debriye ait seviyelenen internal ekojeniteler

  4. Septalara ait ekojenik bantlar

  5. Sıvı-sıvı seviyelenmesi

  6. Kapsüle ait sınırlayıcı hipoekojenite

 2. MRG:

 3. Mellado-Bencardino Klasifikasyonu: Şekil, sinyal özellikleri, kontrastlanma ve kapsül varlığına göre

  1. Tip I (seroma): Laminer şekilli, T1 hipointens, T2 hiperintens

  2. Tip II (subakut hematom): Oval şekilli, subakut hematom benzeri, T1-T2 hiperintens, kalın kapsüllü, kontrastlanabilir

  3. Tip III (kronik organize hematom): Oval şekilli, organize hematom benzeri, kalın kapsüllü ve internal-periferal kontrastlanma

  4. Tip IV (kapalı laserasyon): Lineer,  T1 hipointens, T2 hiperintens, kapsülsüz ve kontrastlanabilir

  5. Tip V (psödonodüler): Yuvarlak psödonodüler şekilli, T1-T2 sinyali değişken, ince/kalın kapsüllü, internal-periferal kontrastlanma

  6. Tip VI (enfekte): Enfekte, T1-T2 sinyali değişken, sinus traktı olabilir, kalın kapsül, internal-periferal kontrastlanma
 • De Coninck T, Vanhoenacker F, Verstraete K. Imaging Features of Morel-Lavallée Lesions. J Belg Soc Radiol. 2017 Dec 16;101(Suppl 2):15.

 • Tresley J, Jose J, Saraf-Lavi E, Sklar E. Sacral morel-lavallée lesion: a not-so-rare diagnosis. Neuroradiol J. 2014 Dec;27(6):755-8. doi: 10.15274/NRJ-2014-10088. Epub 2014 Dec 1. PMID: 25489900; PMCID: PMC4291797.
 • Leach SET, Wotherspoon M, King L. Retrosacral Morel-Lavallée lesion: resolution with ultrasound-guided drainage and sclerotherapy. BJR Case Rep 2020; 6: 20190120.

Cahit Güçlü

TNRD