Haftanın Olgusu-66 (7 Kasım 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

7 Kasım 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

83 yaş, erkek
Sol göz çevresinde ağrı yakınması mevcut

Prof. Dr. Kamil Karaali
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Antalya

 1. Koronal T2A görüntüde solda kavernöz sinüs yerleşimli, sol ICA kavernöz segmentini saran; düzgün konturlu homojen ve belirgin hiperintens lezyon izleniyor (oklar). Lezyon içinde ince flow void çizgilenmeler dikkat çekiyor.

 2. Koronal T1A görüntüde lezyonun parankim ile izointens olduğu görülüyor (oklar).

 3. Kontrast sonrası koronal T1A görüntüde lezyon yoğun kontrast tutuyor (oklar).
 1. Kavernöz sinüs hemanjiyomu

 2. Kavernöz sinüs menenjiyomu

 3. Şvannom

 4. Kondrosarkom

Sol kavernöz sinüs hemanjiyomu

Kavernöz sinüs hemanjiyomu

 1. Nadir lezyonlardandır. Parasellar kitlelerin % 1 kadarını oluştururlar.

 2. Semptomlar genelde kavernöz sinüs içi kranyal sinirlerin (3, 4, 6, 5-1 ve 5-2) etkilenmesine bağlı olarak diplopi, göz ve yüz yarımında ağrı, pitoz şeklindedir.
Görüntüleme Bulguları
 1. Belirgin T2 hiperintensitesi tipiktir. Bu alanın diğer lezyonlarında bu kadar artmış T2 intensitesi izlenmez (örneğin şvannom ve menenjiyomlarda).

 2. Ayrıca iç kesiminde vasküler yapılara bağlı flow void görünümler seçilebilir.

 3. Çok yoğun kontrast tutarlar.

 4. Olgumuz ikinci kere operasyon için (ilk operasyon sonrası rezidü lezyon, dikkat edilirse sol temporalde sekel alanlar da mevcuttur) merkezimize başvurmuştur. Patoloji sonucu kavernöz sinüs hemanjiyomudur.
 • Jinhu Y, Jianping D, Xin L et-al. Dynamic enhancement features of cavernous sinus cavernous hemangiomas on conventional contrast-enhanced MR imaging. AJNR Am J Neuroradiol. 2008;29 (3): 577-81

 • Harsha Vardhan Mahalingam, Sunithi E. Mani, Bimal Patel, Krishna Prabhu, Mathew Alexander, Girish M. Fatterpekar, Geeta Chacko. Imaging Spectrum of Cavernous Sinus Lesions with Histopathologic Correlation. (2019) RadioGraphics. 39 (3): 795-819

Cahit Güçlü

TNRD