Haftanın Olgusu-61 (3 Ekim 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

3 Ekim 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

36 yaş, kadın
Mitral kapak replasmanı sonrası KVC yoğun bakımda takip ediliyor
Postoperatif 12. gün, uyanamıyor.

Dr. Burcu Alparslan
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. SWI görüntülerde; beyaz cevherde ağırlıklı olarak sınır zonlarında, subkortikal alanlardakorpus kallozum spleniyumda mikro duyarlılık artefaktları
 1. Ayrıca DAG ve FLAIR’da

  1. sağ parietal subdural kanama (oklar)

  2. kortikal akut enfarkt (oklar)

  3. Beyaz cevher ödemi (oklar)

   gözlemledik.

 2. Hastanın yoğun bakımda mekanik ventilator ile takip edildiğini bir süre de ECMO’da kaldığını öğrendik
 1. Yağ embolisi

 2. Mekanik ventilatör/ECMO ilişkili nörovasküler komplikasyonlar

Mekanik ventilatör/ECMO ilişkili nörovasküler komplikasyonlar

Mekanik ventilator/ECMO ilişkili
nörovasküler komplikasyonların MR bulguları
SWI mikroduyarlılık odakları

 1. Mekanik ventilatör/ECMO hastalarında nörolojik komplikasyonlar ve SWI görüntülerde izlenen mikroduyarlılık odakları halen gizemini korumaktadır.

 2. Sıklıkla “mikrokanamalar” olarak değerlendirilmekle birlikte altta yatan nöronal ve/veya vasküler hasarın kesin etiyolojisi henüz tam olarak anlaşılamamıştır.

Mekanik ventilator/ECMO ilişkili nörovasküler komplikasyonları MR bulguları

 1. SWI mikro duyarlılık odakları (bazı hastalarda FLAIR, T2A ve T1A normal, hiçbir odakta difüzyon kısıtlanması yok)

 2. İntrakraniyal kanama

 3. hipoksik-iskemik beyin hasarı/infarkt

 4. posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES)

Ayırıcı tanı -Yağ Embolisi

Walnut Kernel patern

SWI

 1. Uzun kemik kırığı, ortopedik protez operasyonu öyküsü

 2. Klinik triad

  1. Solunum yetmezliği

  2. Peteşial raş

  3. Nörolojik bulgular

 3. Nöroradyojik bulgular

  1. SWI: Walnut-Kernel patern

  2. DWI: Starfield patern
 • Thurnher MM, Boban J, Röggla M, Staudinger T. Distinct pattern of microsusceptibility changes on brain magnetic resonance imaging (MRI) in critically ill patients on mechanical ventilation/oxygenation. Neuroradiology. 2021 Oct;63(10):1651-1658. doi: 10.1007/s00234-021-02663-5. Epub 2021 Mar 1. Erratum in: Neuroradiology. 2022 Jan;64(1):213. PMID: 33646336; PMCID: PMC7917373.

 • Ong BA, Geocadin R, Choi CW, Whitman G, Cho SM. Brain magnetic resonance imaging in adult survivors of extracorporeal membrane oxygenation. Perfusion. 2021 Nov;36(8):814-824. doi: 10.1177/0267659120968026. Epub 2020 Nov 12. PMID: 33183124.Mar 26. PMID: 33765876; PMCID: PMC8559007.

 • Giyab O, Balogh B, Bogner P, Gergely O, Tóth A. Microbleeds show a characteristic distribution in cerebral fat embolism. Insights Imaging. 2021 Mar 31;12(1):42. doi: 10.1186/s13244-021-00988-6. PMID: 33788069; PMCID: PMC8010501.

Cahit Güçlü

TNRD