Haftanın Olgusu-101 (28 Ağustos 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

28 Ağustos 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

77 yaş erkek, çenede ağrılı şişlik

Dr. Öğr Üyesi Güliz Yılmaz – Prof.  Dr. Gülgün Yılmaz Ovalı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. A) Mandibulada sol yarıda daha belirgin  patolojik T1 sinyal kaybı, heterojenite, kortikal devamsızlık ve T1 – T2 düşük sinyal izleniyor.

 2. B) BT incelemesinde skleroza bağlı yüksek dansite ve kortikal devamsızlık izleniyor.
 1. Kronik sklerozan osteomyelit

  1. Periost reaksiyonu, sekestr kemik, skleroz, osseoz ekspansiyon

 2. Metastaz

  1. Mandibula metastazı nadir olmakla birlikte sıklıkla litik görülür, ancak prostat ve memede sklerotik formda olabilir.

 3. Osteoradyonekroz

  1. Radyoterapi sonrası kötü sınırlı destrüksiyon

 4. Paget hastalığı

  1. Ekspansiyon ve kaba trabeküler yapı görülür.

Bifosfonat tedavisine bağlı mandibuler osteonekroz

Mandibuler osteonekroz

 1. Bifosfonatlar, günümüzde osteoporoz, Paget hastalığı, multiple myeloma, fibröz displazi, maligniteye bağlı hiperkalsemi, kemik metastazları ve bazı metabolik kemik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

 2. Bifosfonat tedavisi uygulanan hastalarda osteonekroz görülme sıklığının %1-21 arasında değiştiği bildirilmiştir. Bifosfonatlar, osteoklastik aktivite üzerinde inhibitör etkileri ve antianjiogenik özellikleri nedeniyle kullanılmaktadır.
Görüntüleme Bulguları
 1. BT incelemesinde etkilenen bölgede  osteonekroz; sklerotik alanlar ve kortikal devamsızlık şeklinde izlenirken; MRG incelemesinde T1 sinyal kaybı- T2 ve STIR yüksek sinyal ve kontrast parlaklaşmasının olmayışı ile tanınır.
 • Kanwar N, Bakr MM, Meer M, Siddiqi A. Emerging therapies with potential risks of medicine-related osteonecrosis of the jaw: a review of the literature. Br Dent J 2020;228(11):886–892.

 • Ruggiero SL, Mehrotra B, Rosenberg TJ, et al. Osteonecrosis of the jaws associated with the use of bisphosphonates: a review of 63 cases. J Oral Maxillofac Surg 2004;62:527–3.

 • P.M. Phal, R.W.T. Myall, L.A. Assael and J.L. Weissman.  Imaging Findings of Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Jaws. AJNR June 2007, 28 (6) 1139-1145.

 • Donoghue AM. Bisphosphonates and osteonecrosis: analogy to phossy jaw. Med J Aust 2005;183:163–64.

Cahit Güçlü

TNRD