Haftanın Olgusu-29 (21 Şubat 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

21 Şubat 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

39 yaş, E, sol alt ekstremitede uyuşma

Dr. Hüseyin Bülüç
Dr. Gökçen Çoban Çifçi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

 1. T2A imajlarda santrali heterojen hiperintens, periferal ince hipointens iyi sınırlı halkası bulunan lezyon görülmektedir.

 2. T1A prekontrast imajlarda lezyonun halkası hafif hiperintens izlenmektedir. Ayrıca lezyonun içerisinde hiperintens noktasal T1 kısalması gösteren kanama lehine milimetrik odaklar vardır.

 3. Postkontrast T1A imajlarda lezyon etrafında oldukça silik kontrastlanma ve lezyonun periferinden spinal kord sol lateral komşuluğuna uzanan ince vasküler dal izlenmektedir.
 1. Spinal Kavernom

 2. Spinal Arteriyovenöz Malformasyon

 3. Hemorajik spinal tümörler (epandimom, hamanjiyoperisitom vb.)

 4. Hemorajik Metastaz

Spinal Kavernom

Spinal Kavernom

 1. Spinal kavernom (kavernöz anjiyom) spinal vasküler malformasyonların yaklaşık %5-12 sini oluşturan, anjiyografik olarak gizli, yavaş akımlı venöz vasküler malformasyonlardır.

 2. Histolojik olarak tek bir endotel tabakasıyla kaplı,sinir dokusundan yoksun, anormal dilate ince duvarlı sinüzoidal boşluklarla karakterizedir.

 3. Sıklıkla 4. dekatta kliniğe prezente olur, kadınlarda daha sık görülmektedir. Hastaların yarısı ilerleyici nörolojik defisitlerle başvururken, diğerleri akut veya tekrarlayan semptomlar ile başvurur.

 4. MRG incelemede değişken yaşlardaki kan ürünleri nedeniyle T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerde yuvarlak heterojen sinyal intensitesi (“patlamış mısır görünümü”) olarak izlenmektedir. Periferinde T2 ağırlıklı görüntülerde düşük sinyal intensiteli halka (hemosiderine bağlı) görülmektedir. Gradient eko sekanslarda hemosiderine bağlı blooming artefaktı izlenirken postkontrast sekanslarda hafif kontrastlanma gösterebilir.
 • Grasso, G., Alafaci, C., Granata, F. et al. Thoracic spinal cord cavernous angioma: a case report and review of the literature. J Med Case Reports 8, 271 (2014). https://doi.org/10.1186/1752-1947-8-271.

 • Shan Y, Ling F, Li M, Zhi X. [Diagnosis and treatment of spinal cord cavernous angioma]. Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 2002 Apr;40(4):287-9. Chinese. PMID: 12133362.

 • Vishal Kumar Jain, Sanjay Kumar, Rajesh Kumar Singh, Satyabhuvan Singh Netam, Swarna G. Jain, Pratibha Jain Shah. “Spinal intramedullary cavernous venous malformation”: A dormant volcano. The Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine, Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 263-265, https://doi.org/10.1016/j.ejrnm.2015.12.006.