Haftanın Olgusu-49 (11 Temmuz 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

11 Temmuz 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

52 yaş, erkek
İki aydır devam eden yutma güçlüğü

Dr. Ahmet Burak Kara
Doç. Dr. Onur Taydaş
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. Nazofarenks posterior duvarında sagital T2 (A) ve kontrastsız T1 (B) ağırlıklı görüntülerde hipointens görünümde, postkontrast T1 (C) ağırlıklı serilerde heterojen kontrast tutan lezyon izleniyor (oklar).
 1. Skuamöz hücreli karsinom

 2. Lenfoma

 3. Metastaz

İnflamatuar myofibroblastik tümör

İnflamatuar myofibroblastik tümör

 1. İnflamatuar myofibroblastik tümör mezenkimal doku kökenli, sıklıkla çocuklarda ve genç erişkinlerde görülen nadir bir neoplazmdır.

 2. Plazma hücreli granülom olarak da isimlendirilir.

 3. Akciğer, abdominal boşluk, retroperiton, ekstremiteler ve dalak gibi vücudun farklı bölgelerinde saptanabilir.

 4. Baş-boyun bölgesinde nazofarenks ve paranasal sinüslerde görülür.

 5. Hastamızda radyolojik tanı biyopsi ve histopatolojik inceleme ile doğrulanmıştır.
Görüntüleme Bulguları
 1. MRG’de T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerde fibrotik komponentlere bağlı hipointens alanlar içerir.

 2. Kontrastlanması değişken ve nonspesifiktir.

 3. Agresiflik düzeyine bağlı olarak düzgün sınırlı veya düzensiz sınırlı olabilir.
 • Zhu Z, Zha Y, Wang W, Wang X, Gao Y, Lv W. Inflammatory Myofibroblastic Tumors in Paranasal Sinus and Nasopharynx: A Clinical Retrospective Study of 13 Cases. Biomed Res Int. 2018 Oct 15;2018:7928241. doi: 10.1155/2018/7928241.

 • Thompson, L. D. (2021). Algorithmic Approach to Fibroinflammatory Sinonasal Tract Lesions. Head and neck pathology, 15(1), 120-129.