Haftanın Olgusu-35 (4 Nisan 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

4 Nisan 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

61 yaş, erkek, sol kulakta çınlama

Prof. Dr. Anıl Özgür
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Mersin

 1. 3B FLAIR (A) görüntülerde solda foramen magnumda ovoid konfigürasyonlu hiperintens sinyalli lezyon (oklar) izleniyor.

 2. Aksiyel T1A (B) görüntüde hipointens sinyalli olarak izlenen lezyon (ok), kontrastlı T1A (C) görüntülerde ise homojen kontrastlanıyor (oklar).

 3. Aksiyel T2A (D) sekansında sol vertebral arter (mavi ok) posterior komşuluğunda spinal aksesuar siniri (sarı ok) saran BOS sinyalinde hiperintens lezyon (kırmızı ok) görülüyor.

 4. SPACE (E) sekansında sol vertebral arter (mavi ok) posteriorunda belirsiz olarak şekillenen lezyona (kırmızı ok) bitişik spinal aksesuar sinir (sarı ok) ile sağda normal spinal aksesuar sinir (kesintili sarı ok) izleniyor.
 1. Spinal aksesuar sinir ile ilişkili yüksek sinyalli lezyon

 2. Meninjiyom

 3. Şivannom

 4. Metastaz

 5. Vertebral arter disekan anevrizması

 6. Pial arteriyovenöz fistül

 7. Nöroenterik kist

 8. Sinovyal kist

Spinal Aksesuar Sinir İle İlişkili Yüksek Sinyalli Lezyon

Spinal Aksesuar Sinir İle İlişkili Yüksek Sinyalli Lezyon

 1. Üç boyutlu (3B) FLAIR görüntülerde, intrakraniyal vertebral arter posterior kesimi komşuluğunda, yüksek sinyalli, benign, insidental lezyon görülme sıklığı %3,4 olarak bildirilmiştir.

 2. Spinal aksesuar sinir (SAS) ile ilişkili olduğu gösterilen bu lezyonun SAS varisi ya da ganglionu olabileceği iddia edilmiştir. Başka bir teoriye göre ise SAS’i çevreleyen leptomeninkslere ait ektopik glia ya da heterotopinin bu görünüme yol açabileceği öne sürülmüştür.

 3. Üç boyutlu (3B) FLAIR görüntüde hiperintens, T1A görüntüde hipointens ya da okült, T2A görüntüde BOS sinyalinde hiperintens, FIESTA/CISS sekanslarında ise BOS’a yakın sinyalde hiperintens ya da okült olabilen bu lezyon genellikle kontrastlanma gösterir.

 4. Genellikle 10 mm’den küçük boyuttadır ve takipte stabildir.

 5. Ayrıcı tanıda yer alan şivannom ya da meninjiyom gibi kontrast tutan tümörler bu lezyondan farklı olarak  T1A, T2A ya da FIESTA/CISS sekanslarında genellikle beyin parankimi ile benzer sinyaldedir. Kistik lezyonlardan ayrımında ise kontrastlanma özelliği fayda sağlar.

 6. Tipik yerleşim yeri ve görüntüleme bulguları ile kolaylıkla tanı konabilen bu benign, insidental lezyonun tedavi ya da takip gerektirebilen klinik önemi olan patolojilerden ayrımı önemlidir.
 • McGuinness BJ, Morrison JP, Brew SK, Moriarty MW. Bening enhancing foramen magnum lesions: clinical report of a newly recognized entity. AJNR Am J Neuroradiol. 2017 Apr;38(4):721-725. doi: 10.3174/ajnr.A5085.

 • Kogue R, Maeda M, Umino M, Tsuchiya K, Sakuma H. Small high signal lesions posterior to the intracranial vertebral artery incidentally identified by 3D FLAIR: retrospective study of 127 patients. Neuroradiology. 2018 Jun;60(6):591-597. doi: 10.1007/s00234-018-2027-z.

 • Kogue R, Maeda M, Umino M, Tsuchiya K, Sakuma H. Evaluation of high signal lesion posterior to the intracranial vertebral artery using 3D  balanced fast-field echo imaging. Neuroradiology. 2019 Oct;61(10):1199-1202. doi: 10.1007/s00234-019-02270-5.