Haftanın Olgusu-34 (28 Mart 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

28 Mart 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

18 yaş, erkek, bel ağrısı

Prof. Dr. Özlem ALKAN
Başkent Üniversitesi
Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Burçak ÇAKIR PEKÖZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Radyoloji Bölümü

 1. Sagital T2A, T1A ve postkontrast yağ baskılı T1A spinal MRG görüntülerde; tüm lomber ve alt torakal vertebra korpuslarında T2A ve T1A hipointens irregüler serpentijinöz sınırlı, bazılarının santrali intermediate ve hafif hiperintens lezyonlar ve kontrastlı görüntülerde rim tarzında kontrastlanmalar izleniyor. T2A sekanslarda double-line sign bulgusu eşlik ediyor (oklar).

 2. Aksiyel T2A ve kontrastlı yağ baskılı T1A spinal MRG görüntülerinde; vertebra korpusunda santrali hipointens, rim tarzında periferal kontrastlanan düzensiz sınırlı lezyonlar görülüyor (oklar).

 3. Koronal ve sagital BT görüntülerde; orta ve alt torakalde daha belirgin olmak üzere vertebra korpuslarında düzensiz sınırlı santrali lusen, periferinde sklerotik rimi bulunan lezyonlar izleniyor. ‘H vertebra’ görünümü dikkati çekiyor (oklar).

 4. Sagital ve torakal MRG incelemede; tüm vertebra korpuslarında T1A ve T2A hipointens irregüler serpentijinöz sınırlı lezyonlar ve kontrastlı görüntülerde rim tarzında periferal kontrastlanmalar izleniyor. T5 vertebra korpusunda yükseklik kaybı eşlik ediyor (oklar).

 5. Koronal yağ baskılı T2A ve yağ baskılı postkontrast T1A görüntülerde; her iki iliak kemikte düzensiz sınırlı santrali T2A hipointens, silik periferal kontrastlanan lezyonlar ve sağ femur başında T2A hiperintens, rim tarzında periferal kontrastlanan düzensiz sınırlı lezyon görülüyor (oklar).
 1. Kemik enfarktı – osteonekroz

 2. Osteomiyelit

 3. Enkondrom

 4. Düşük gradeli kondrosarkom

Kemik Enfarktı- Osteonekroz
(Orak Hücreli Anemi İle İlişkili)

Kemik Enfarktı-Osteonekroz

 1. Kemik enfarktüsü-ostenonekroz, iskeminin bir sonucu olarak kemik bileşenlerinin hücresel ölümünü ifade eder. Kemik destrüksiyonuna, ağrıya ve fonksiyon kaybına yol açabilen bir durumdur.

 2. Kemik enfarktüsü akut dönemde komşu kemiğin ödem ve inflamasyonu ile seyreder ve akut ağrılı krizler ile karakterizedir. Hastalık kendi kendini sınırlar ve semptomlar genellikle 1 ay içinde düzelir.

 3. Santralinde nekrotik bir çekirdek ve çevresinde hiperemik bir iskemik bölge ile karakterize olan bu alanda zamanla kollajen granülasyon dokusu nekrotik çekirdeğin etrafında katmanlanır. Çevredeki normal kemik iliği, iskemik bölge ve nekrotik çekirdek arasındaki sınır, kemik enfarktüslerinin radyolojik görünümlerinin çoğunu oluşturur.
Etiyoloji:
 1. Travma

 2. Radyoterapi

 3. Steroid kulanımı

 4. Hormonal bozukluklar (Cushing vs.)

 5. Hemoglobinopatiler; talasemi  ve orak hücre anemisi

 6. Vaskülitler ve bağ doku hastalıkları

 7. Transplantasyon
Görüntüleme Bulguları:
BT
 1. Santrali lüsen, çevresi sklerotik rim ile çevrili düzensiz sınırlı lezyonlar

 2. H vertebra götünümü: Mikrovasküler endplate enfarktına sekonder enplate santralinde keskin sınırlı depresyon

 3. Vanishing vertebra: Vertebra korpusunun tam anlamıyla enfarktına sekonder kaybolması
MRG
 1. T1A:

  1. Granülasyon dokusu ve skleroz nedeniyle serpinginöz düzensiz periferal düşük sinyal

  2. Santrali ise genellikle intermediate ya da hiperintens, evresine göre hipointens

  3. +C:  Periferal rim tarzında kontrastlanma

 2. T2A:

  1. Akut dönemde belirsiz sınırlı nonspesifik hiperintensite

  2. Genellikle düzensiz sınırlı santrali kemik iliği ile benzer sinyalde ya da hiperintens, ancak evresine, nekroz ve hemoraji oranına bağlı olarak santral hipointensite

  3. Double-line sign: Sınırları granülasyon dokusuna bağlı hiperintens iç halka ve skleroza bağlı hipointens dış halka görünümü
 • Lonergan GJ, Cline DB, Abbondanzo SL. Sickle cell anemia. Radiographics. 2001 Jul-Aug;21(4):971-94. doi: 10.1148/radiographics.21.4.g01jl23971. PMID: 11452073.

 • Kanthawang T, Pattamapaspong N, Louthrenoo W. Acute bone infarction: a rare complication in thalassemia. Skeletal Radiol. 2016 Jul;45(7):1013-6. doi: 10.1007/s00256-016-2387-6. Epub 2016 Apr 22. PMID: 27105620.

 • Saito N, Nadgir RN, Flower EN, Sakai O. Clinical and radiologic manifestations of sickle cell disease in the head and neck. Radiographics. 2010 Jul-Aug;30(4):1021-34. doi: 10.1148/rg.304095171. PMID: 20631366.

 • Saito N, Nadgir RN, Flower EN, Sakai O. Clinical and radiologic manifestations of sickle cell disease in the head and neck. Radiographics. 2010 Jul-Aug;30(4):1021-34. doi: 10.1148/rg.304095171. PMID: 20631366.