Haftanın Olgusu-27 (7 Şubat 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

7 Şubat 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

36 yaş, kadın, iki aydır baş ağrısı
Dış merkezde subdural hematom nedeniyle opere

Dr. Ekim Gümeler
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Radyoloji, Anabilim Dalı
Ankara

 1. Kontrastsız beyin BT’de sağ serebral hemisferi çevreleyen subdural hematom (oklar)

 2. Koronal T2A’da dural venöz sinuslerde genişleme (oklar)

 3. Postkontrast T1A’da diffüz dural kalınlaşma ve kontrastlanma (oklar)
 1. Beyin sapımda ve korpus kallozum spleniumunda aşağıya doğru sarkma (oklar)

 2. Serebeller tonsillar herniasyon (oklar)

 3. Mamillotalamik mesafede belirgin daralma (oklar)

 4. Adenohipofiz bezi üst konturunda bombeleşme (oklar)
 1. Subdural hematoma ikincil KİBAS

 2. Chiari tip 1 malformasyonu

 3. Spontan intrakranial hipotansiyon

 4. IgG4 ilişkili pakimenenjit

Spontan İntrakranial Hipotansiyon

Spontan İntrakranial Hipotansiyon

 1. Ortostatik baş ağrısı: Ayağa kalkınca artıp, yatınca azalır.

 2. Bulantı/kusma, boyun ağrısı, tinnitus ve vertigo

 3. Monro-Kellie Doktrini, rijit bir yapı olan kafatası içerisindeki basınç-hacim ilişkisinin sabit bir denge içinde olduğunu varsayar. Beyin dokusu, BOS ve kan hacimlerinin toplamı sabittir. Yani bunlardan birinin hacmindeki azalma, diğerinin hacmindeki artış ile kompanze edilir.

Görüntüleme Bulguları

 1. Pakimeningial kalınlaşma – kontrastlanma artışı: Diffüz ve düzgün özelliktedir, nodülerite göstermez.

 2. Subdural higroma / hemoraji

 3. Beyin sarkması: Beyin sapı ve bazal yapıların aşağıya doğru yer değiştirmesi ile karakterizedir.

  1. Mamillopontin mesafede azalma

  2. Serebellar tonsiller ektopi

  3. 3. ventrikül tabanında düzleşme ya da inferior sarkma 4. Venöz distansiyon: Dural sinuslerin konturlarında yuvarlaklaşma

 5. Hipofiz bezinde elevasyon ve üst konturunda bombeleşşme:  engorjman: Hipofiz bezi büyür ve belirgin kontrast tutulumu gösterir.

 6. Spontan intrakranial hipotansiyonun nedeni BOS kaçağıdır. Aktif bir kaçak olup olmadığı, kaçağın yeri ve tipini tespit etmek için spinal MR sisternografi, kontrastlı MR veya BT miyelografi tetkikleri kullanılabilir.

 7. 3 Tip BOS kaçağı tanımlanmıştır:

  1. Ekstratekal koleksiyon (%90 ventral)

  2. Meningial divertikül

  3. BOS-Venöz fistülü
 • PG, Gray L, Malinzak MD, Amrhein TJ. Spontaneous Intracranial Hypotension: Pathogenesis, Diagnosis and Treatment. Neuroimaging Clin N Am. 2019 Nov;29(4):581-594. doi: 10.1016/j.nic.2019.07.006.

 • SM, Chodakiewitz YG, Maya MM, Schievink WI, Moser FG. Intracranial Hypotension and Cerebrospinal Fluid Leak. Neuroimaging Clin N Am. 2019 May;29(2):213-226. doi: 10.1016/j.nic.2019.01.002.