Haftanın Olgusu-21 (27 Aralık 2021)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

27 Aralık 2021

ÖyküBulgular (1)Bulgular (2)Ayırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

51 yaş, kadın. 2010 yılında glial kitle nedeniyle operasyon ve kemoradyoterapi öyküsü mevcut, migren benzeri baş ağrıları ve nöbet ile başvurdu.

Dr. Ertan Hazar
Dr. Ömer Kitiş
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Radyoloji Anabilim Dalı
İzmir

 • Her iki serebral beyaz cevherde posteriorda radyoterapiye sekonder lökoensefalopatik sinyal değişiklikleri izlenmektedir.

 • Sağ oksipital lob medialinde postop kistik kavitasyon mevcuttur.

 • Sağda oksipital lobda kısmen temporal loba da uzanım gösteren kortikal T2A sinyal artışı (ok), post-kontrast görüntülerde (FLAIR ve T1) kortikal giriform kontrast tutuluşları (ok) ve perfüzyon MRG incelemede kortikal kan volümünde artış (ok) izlenmektedir.

 • Difüzyon ağırlıklı incelemede, hafif bir difüzyon kısıtlanmasından (ok) söz edilebilir.

2 ay sonra alınan takip MRG’de tam rezolüsyon

 1. Periiktal/postiktal serebral değişiklikler

 2. Subakut iskemik enfarkt

 3. Metastaz rekürrensi

 4. Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES)

 5. Reversibl serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)

 6. Meningo-ensefalit

 7. Kortikal laminer nekroz

 8. SMART sendromu

 9. Leptomeningeal metastaz

SMART (stroke-like migraine attacks after radiation therapy) Sendromu

SMART Sendromu

 1. SMART sendromu; kranial radyoterapi öyküsü olan olgularda ışınlamadan çoğunlukla yıllar sonra, migren ve nöbet gibi klinik belirtiler ile karakterizedir.

 2. Etkilenen serebral alanlarda tek taraflı, T2 ağırlıklı görüntülerde kortikal sinyal artışı ve post-kontrast görüntülerde giriform kontrast tutuluşu izlenir.

 3. Olgumuzda olduğu gibi perfüzyon MR görüntülerde etkilenen serebral alanlarda artmış kortikal perfüzyon varlığı SMART sendromunu desteklemektedir.

 4. Nihai olarak, tam veya kısmi bir iyileşme tipik özelliğidir.

 5. Genellikle radyoterapiden etkilenen beyin bölgeleriyle sınırlıdır ve vasküler sulama alanlarına uymaz.

 6. Ayrıntılı bir öykü, fizik muayene ve MRG, MRA, difüzyon ve perfüzyon MRG, BOS incelemeleri, EEG ve serum laktik asit düzeyi gibi yardımcı muayene yöntemleri; SMART sendromunu diğer patolojilerden ayırt etmek için yardımcı olabilir.

 7. Tedavi: antiepileptikler, kortikosteroid
 • Kerklaan JP, Lycklama á Nijeholt GJ, Wiggenraad RG, Berghuis B, Postma TJ, Taphoorn MJ. SMART syndrome: a late reversible complication after radiation therapy for brain tumours. J Neurol. 2011 Jun;258(6):1098-104. doi: 10.1007/s00415-010-5892-x.

 • Armstrong AE, Gillan E, DiMario FJ Jr. SMART syndrome (stroke-like migraine attacks after radiation therapy) in adult and pediatric patients. J Child Neurol. 2014 Mar;29(3):336-41. doi: 10.1177.

 • Black DF, Morris JM, Lindell EP, Krecke KN, Worrell GA, Bartleson JD, Lachance DH. Stroke-like migraine attacks after radiation therapy (SMART) syndrome is not always completely reversible: a case series. AJNR Am J Neuroradiol. 2013 Dec;34(12):2298-303. doi: 10.3174/ajnr.A3602.

 • Nar Senol P, Gocmen R, Karli Oguz K, Topcuoglu MA, Arsava EM. Perfusion imaging insights into SMART syndrome: a case report. Acta Neurol Belg. 2015 Dec;115(4):807-10. doi: 10.1007/s13760-015-0483-3.