Misyon - Vizyon

Türk Nöroradyoloji Derneğinin Vizyonu

Nöroradyologların ve nöroradyolojiye ilgi duyanların bir araya gelebileceği, iş birliği yapabileceği, bilgi ve deneyimlerini paylaşabileceği, sorunlarını tartışabileceği, sorunlarına çözümler arayabileceği, ayrıca nöroradyoloji hizmeti, eğitimi ve araştırmaları konularında mükemmelliğe ulaşmak ve ilerletmek için çalışmalar yapabileceği dinamik, aktif, paylaşımcı, dayanışmacı, etkileşimli bir topluluk oluşturmaktır.

Ülkemiz insanlarının kanıta dayalı bilgi ve sağlık hizmetlerine kolay ve eşit olarak erişime sahip olması ve onların yaşamları süresince tam ve bilinçli sağlık seçimleri yapmalarına yol göstermek ve destek olmak amacıyla nöroradyologların hazırlanması, eğitilmesi, güçlendirilmesidir.

Türk Nöroradyoloji Derneğinin Misyonu

 • Nöroradyolojiyi bir uzmanlık alanı olarak desteklemek ve savunmak

 • Nöroradyoloji konusunda, mesleki sorunları tartışmak, çözümler aramak, çözümler için gerekli çabaları göstermek, nöroradyologlar arasında dayanışmayı sağlamak

 • Erişkin ve pediatrik tanısal ve girişimsel nöroradyoloji ve baş-boyun radyolojisi müfredatını uluslararası standartlara göre hazırlamak ve güncellemek

 • Erişkin ve pediatrik tanısal ve girişimsel nöroradyoloji ve baş-boyun radyolojisi müfredatına uygun eğitimler yapmak ve yapılmasını sağlamak

 • Erişkin ve pediatrik tanısal ve girişimsel nöroradyoloji ve baş-boyun radyolojisi ile ilgili yeterlilik sınavları düzenlemek ve diplomalar vermek

 • Nöroradyolojide alanında en güncel bilim odaklı ve kanıta dayalı tıbbi bilgileri yaymak, hizmetlerin bunlar ışığında verilmesine yardımcı olmak

 • Yıllık Kongre düzenlemek suretiyle ülkemiz ve diğer ülkelerde yapılan araştırmaların sunulmasını, deneyimlerin paylaşılmasını, akademik ilişkilerin ve proje-araştırma ortaklıklarının kurulmasını sağlamak

 • Erişkin ve pediatrik tanısal ve girişimsel nöroradyoloji ve baş-boyun radyolojisi ile ilgili araştırmaları, projeleri teşvik etmek ve geliştirmek

 • Ülkemizin farklı bölgelerinde çalışan nöroradyologları bir araya getirmek ve farklı ülkelerdeki nöroradyologlarla buluşturmak, çok merkezli ortak çalışmaların, projelerin planlanmasına yardımcı olmak, koordinasyon sağlamak

 • Endüstri ile ülkemizin farklı bölgelerinde çalışan nöroradyologları bir araya getirmek, çok merkezli ortak çalışmaların, projelerin planlanmasına yardımcı olmak, koordinasyon sağlamak

 • Dünyada benzer misyonları ve hedefleri paylaşan diğer kuruluşlarla iş birliği yapmak

 • Öğrenmeyi, eğitimi ve değişim programlarını teşvik ederek genç araştırmacıları teşvik etmek

 • Ülkemiz insanlarına nöroradyolojinin görev ve alanını tanıtmak, değerini göstermek, ülkemiz insanlarını nöroradyoloji konusunda bilinçlendirmek

 • Toplum sağlığı için nöroradyoloji alanında gerekli en güncel ve en kaliteli hizmetin sağlanmasına destek olmak

hsdgfjh

 • ghfhdjg