Haftanın Olgusu-97 (31 Temmuz 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

31 Temmuz 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

20 yaş kadın
2 gündür olan baş ağrısı

Prof. Dr. Erkan Gökçe – Doç. Dr. Murat Beyhan
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. A) Aksiyel serilerde bilateral talamuslarda ve bazal ganglionlar düzeyinde T2A ve FLAIR serilerde diffüz hafif heterojen simetrik vasıfta sinyal artışı mevcuttur (beyaz oklar). Diffüzyon beyin MR serilerinde bilateral talamuslarda mikst tipte ödem ile uyumlu yer yer diffüzyon kısıtlamaları ve ağırlıklı olarak diffüzyon kolaylaşmaları ile bilateral bazal ganglionlar düzeyinde hafif diffüzyon kısıtlamaları görülmektedir (sarı oklar). Aksiyel eSWAN serilerinde bilateral internal serebral venler ve bunlara direne olan medüller venöz yapılarda belirgin hipointensite dikkati çekmiştir (yeşil oklar). Paramanyetik kontrast madde tatbiki sonrası aksiyel serilerde bilateral talamuslarda ve bazal ganglionlar düzeyinde parankimal yaygın kontrastlanmalar görülmektedir (kırmızı oklar).

 2. B) Paramanyetik kontrast madde tatbiki sonrası sagittal ve aksiyel 3D BRAVO sekanslarında bilateral internal serebral venlerde, Galen veninde, sol Rozantelin bazal veninde (sarı ok), straight sinüste (beyaz ok) trombüs ile uyumlu dolum defektleri görülmektedir.
 1. Serebral derin ven trombozu

 2. Japon ensefaliti

 3. Akut nekrotizan ensefalopati (RANBP2 gen mutasyonu)

 4. Wilson hastalığı

 5. Wernicke ensefalopatisi

 6. Hipoksik-iskemik hasarlanma

 7. Otoimmün-demiyelinizan süreçler

 8. Orta hat gliomları

Serebral derin ven trombozu

Serebral derin ven trombozu

 1. Serebral derin ven trombozu (SDVT) terimi internal serebral ven, Galen veni ve Rosenthal bazal veninin trombozu için kullanılır.

 2. Serebral ven trombozu (SVT) vakalarının sadece %10’u SDVT’dir.

 3. Kalıtsal trombofilik durumlar, hiperhomosistinemi, dehidratasyon, ilaçlar, gebelik, malignite ve otoimmün durumlar SVT hastalarında sıklıkla bulunur.

 4. SVT vakalarının %15’inde doğrudan bir neden veya predispozan faktör tanımlanamamıştır.

 5. SVT’deki parankimal değişiklikler, vazojenik ödem, sitotoksik ödem ve hemorajik enfarktüse yol açan artan venöz basınçtan kaynaklanır.
Görüntüleme Bulguları
 1. Erken teşhis için en duyarlı görüntüleme tekniği, MRV ile birlikte kontrastlı MRG’dir.

 2. Derin venöz sistem talamus, bazal ganglionlar, korpus kallosum, inferior frontal loblar, paryetal ve temporal lobun derin beyaz maddesini drene eder. Bu nedenle derin serebral ven trombozu, bu bölgelerde T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens, T1 ağırlıklı görüntülerde hipointens görünen vazojenik ödem ve iskemik değişikliklere neden olur.

 3. Akut SVT (1-5 gün) genellikle T1A MR görüntülerinde izointens ve T2A MR görüntülerinde (deoksihemoglobin) hipointenstir; subakut SVT (6-15 gün) hem T1A hem de T2A MR görüntülerde (methemoglobin) hiperintenstir; kronik SVT (>15 gün) T1A görüntülerde izointens ve T2A MR görüntülerde izointens veya hiperintenstir. Bununla birlikte, T2*-weighted gradient-recalled-echo veya susceptibility weighted (eSWAN, SWI) MRG sekanslarının kullanılması, akut SVT’nin saptanmasını kolaylaştırır çünkü deoksihemoglobinin manyetik duyarlılığı dural sinüsteki SVT‘nin hipointens görünmesini sağlar.

 4. Tedavi: Antikoagülasyon
 • Kumar P, Sasmal G, Mahto SK, Gupta S, Gupta H. Deep Cerebral vein Thrombosis. J Clin Diagn Res. 2017 Apr;11(4):OD16-OD18.

 • Canedo-Antelo M, Baleato-González S, Mosqueira AJ, Casas-Martínez J, Oleaga L, Vilanova JC, Luna-Alcalá A, García-Figueiras R. Radiologic Clues to Cerebral Venous Thrombosis. Radiographics. 2019;39(6):1611-1628.

Cahit Güçlü

TNRD