Haftanın Olgusu-94 (10 Temmuz 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

10 Temmuz 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

29 yaşında erkek hasta
Son aylarda farkına vardığı solda daha belirgin olmak üzere bilateral işitme azlığı

Doç. Dr. Mustafa Hızal
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. A) Aksiyel BT görüntülerde sağ kulakta kohlea çevresinde (kırmızı ok uçları) halo tarzında düşük dansiteli lüsen alanlar izleniyor.

 2. B) Aksiyel BT görüntülerde sol kulakta fenestral alanda (beyaz oklar) ve kohlea çevresinde (beyaz ok uçları) kemik labirenti yaygın olarak etkileyen düşük dansiteli lüsen alanlar izleniyor.
 1. Otospongiyoz

 2. Kronik otitis mediaya bağlı timpanoskleroz

 3. Temporal Kemik Paget Hastalığı

 4. Temporal Kemik Fibröz Displazi

 5. Temporal Kemik Osteoradyonekroz

Otospongiyoz

Otospongiyoz

 1. Otoskleroz olarak da bilinir

 2. 2. ve 3. dekadlarda sık, popülasyonda %1 oranında görülür

 3. E/K oranı ½

 4. Bilateral progresif ileti tipi işitme kaybı

 5. Kemik labirentte litik, süngersi tarzda odaklar

 6. İki tip

  1. Fenestral ve kohlear

  2. Mikst tip görülebilir
 • Fujima N et al: Utility of deep learning for the diagnosis of otosclerosis on temporal bone CT. Eur Radiol. 31(7):5206-11, 2021

 • Akazawa Y et al: Measurement of stapes footplate thickness in otosclerosis by ultra-high-resolution computed tomography. Acta Otolaryngol.140(11):899-903, 2020

 • Kösling S et al: Imaging of otosclerosis. Rofo. 192(8):745-53, 2020

 • Maxwell AK et al: Sensitivity of high-resolution computed tomography in otosclerosis patients undergoing primary stapedotomy. Ann Otol Rhinol Laryngol. 129(9):918-23, 2020

Cahit Güçlü

TNRD