Haftanın Olgusu-9 (4 Ekim 2021)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

4 Ekim 2021

ÖyküBulgular (1)Bulgular (2)Bulgular (3)Ayırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

41 yaşında, erkek, baş ağrısı

Dr. Banu Çakır1
Dr. Pınar Çeltikçi2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği
2Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği

 1. Sfenoid sinüsü dolduran, posterior ethmoidal hücrelere uzanan, parasellar yerleşimli, hipofiz glandından ayrı seçilen, koronal T2A (A), T1A (B) ve sagital T1A (C) görüntülerde izointens sinyal özelliğinde, kontrastlı koronal T1A (D) ve sagital T1A (E) görüntülerde hafif heterojen yoğun kontrastlanan kitle lezyonu (sarı oklar) izlendi.
 1. Makroadenom

 2. Kordoma

 3. Estezionöroblastoma

 4. Lenfoma

 5. Kraniofarenjiom

Primer Sinonazal B-Hücreli Lenfoma

Tartışma

 1. Kitle endoskopik transnazal teknikle opere edildi ve patolojik tanı ‘Yüksek Gradeli B Hücreli Lenfoma’ olarak bildirildi. PET-BT, kemik iliği aspirasyonu ve BOS yayma tetkiklerinde başka odakta lenfoma tutulumuna rastlanmadı.

 2. Sinonazal lenfomalar, primer veya sistemik hastalığın uzantısı olarak görülebilirler. Baş-boyun kanserlerinin yaklaşık %1’ini oluştururlar. Genç erkek popülasyonda daha sık saptanırlar.

 3. En sık olarak nazal kavite ve maksiller sinüste görülürler. Asya ve Güney Amerika topluluklarında sıklıkla nazal kavitede T hücreli ve NK hücreli lenfoma, Batı toplumlarında en sık olarak paranazal sinüslerde B hücreli lenfomaya rastlanmaktadır.

 4. Burun tıkanıklığı, rinore, burun kanaması/kanlı akıntı, postnazal akıntı, yüzde – boyunda şişlik, orbital bulgular, ateş ve kilo kaybı gibi semptomlar görülebilir ve sıklıkla benign inflamatuar süreçleri taklit eder.

 5. Ebstein-Barr Virus enfeksiyonu, HTLV enfeksiyonu, aile hikayesi, otoimmun hastalıklar, HIV/AIDS, immunsüpresyon ve bazı pestisitler risk faktörleri arasında yer almaktadır.

 6. MRG, lezyonun yerleşimini, sellar – parasellar yapılarla ilişkisini ve lokal yayılımı saptayabilen, en değerli görüntüleme modalitesidir. BT, ilişkili kemik yapı destrüksiyonunu göstermede kullanılabilir.

 7. MRG’de T1A ve T2A görüntülerde izo-hipointens sinyal özeliğinde, yoğun kontrastlanan lezyonlardır. Sinonazal boşlukları dolduran diffüz infiltratif nitelikte veya polipoid izole kitle olarak görülebilirler. 


 8. Tedavi, kombine kemoradyoterapi ve cerrahi rezeksiyondur.
 • Shirazi N, Bist SS, Puri N, et al. Primary sinonasal lymphoma in immunocompetent patients: A 10 years retrospective clinicopathological study. J Oral Maxillofac Pathol. 2018;22(2):280-281.

 • Azarpira N, Ashraf MJ, Monabati A, et al. Primary Lymphoma of Nasal Cavity and Paranasal Sinuses. Laboratory Medicine. 2012;43(6):294–299.

 • Cuadra-Garcia I, Proulx GM, Wu CL et-al. Sinonasal lymphoma: a clinicopathologic analysis of 58 cases from the Massachusetts General Hospital. Am. J. Surg. Pathol. 1999;23 (11): 1356-69.

 • Yen TT, Wang RC, Jiang RS et-al. The diagnosis of sinonasal lymphoma: a challenge for rhinologists. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012;269 (5): 1463-9.