Haftanın Olgusu-88 (29 Mayıs 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

29 Mayıs 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

62 yaşında erkek, baş ağrısı

Arş. Gör. Dr. Mehmet Emre BAĞLAR
Prof. Dr. Anıl Özgür
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. Her iki lateral ventrikül gövde ve çatısında ependimal yüzeylerde yerleşimli; T1A sekansta (A) çevresel halkası izointens, kontrastlı T1A sekansta (B) kontrast tutmayan; T2A (C) ve FLAIR (D) sekanslarda izo-hiperintens, difüzyon ağırlıklı incelemede (E)  difüzyon kısıtlanması göstermeyen, santrali tüm sekanslarda BOS ile izointens nodüler lezyonlar (kırmızı oklar) izleniyor.
 1. Subependimal gri cevher heterotopisi

 2. Halka Şeklinde Lateral Ventriküler Nodüller

  =Ring-Shaped Lateral Ventricular Nodules  (RSLVN)

 3. Subependimal hamartom

 4. Subependimom

 5. Lateral ventriküllerde diğer yer kaplayan lezyonlar (astrositom, menenjiyom, koroid pleksus tümörü, ependimom, lenfoma, metastaz vb.)

Halka Şeklinde Lateral Ventriküler Nodüller
=Ring-Shaped Lateral Ventricular Nodules  (RSLVN)

Halka Şeklinde Lateral Ventriküler Nodüller

 1. Sporadik olarak saptanan, iyi huylu asemptomatik lezyonlar olarak kabul edilir ve klinik açıdan bilinen önemi bulunmamaktadır.

 2. Genellikle ‘beni yalnız bırak’ lezyonlardır. Nadir görülürler, prevelansı %0,023-0,45’ tir.

 3. Nodüller genellikle yuvarlak şekilli olmakla birlikte oval şekilli veya lobüle konturlu olabilirler. Çapları 10 mm‘ yi geçmez ve genellikle tek nodül olarak  izlenir. Sıklıkla ventrikül çatısına ve gövdesine yerleşirler.

 4. Bazı araştırmacılar bu lezyonların nöroglial kist ya da atipik subependimom varyantı olabileceğini öne sürmektedir. Ancak olgular genellikle  histopatolojik olarak değerlendirilmediğinden lezyonların histolojik özellikleri tam olarak bilinmemektedir.

 5. MRG’de karakteristik olarak; santrali T1/T2 ve FLAİR sekanslarda BOS ile izointens,  çevresel halkası ise gri cevher ile izointens görünümde kontrast tutmayan halkasal lezyon şeklinde izlenirler.

 6. Ayırıcı tanıda bulunan subependimal heterotopi halkasal görünümde değildir ve tüm sekanslarda gri cevher ile izointens olarak izlenir.  Subependimal hamartomlar genellikle tuberosklerozlu hastalarda görülürler, kalsifiye olabilirler, kontrast tutabilirler ve lateral ventriküllerin tabanında yerleşme eğiliminde olurlar. Subependimom ise görece büyük lezyon olup kitle etkisine bağlı KİBAS veya obstrüktif hidrosefali ile karşımıza çıkar, bazı lezyonlarda kontrastlanma izlenir.
 • Rosa Júnior, Marcos, and Vera Lúcia Ferreira Vieira. “Ring-shaped lateral ventricular nodules: a “leave me alone” lesion.” Arquivos de Neuro-Psiquiatria 76 (2018): 494-494.

 • Pontillo G, Lepore G, Bartolini A, Cerase A, Brunetti A, Muccio C. Is This Truly A “Leave-Me-Alone” Lesion? An Unusual Case of Multiple Ring-Shaped Lateral Ventricular Nodules. World Neurosurg. 2020;136:32-6. doi:10.1016/j.wneu.2019.12.152 – Pubmed.

 • Shimono, Taro, et al. “Ring-shaped lateral ventricular nodules: an incidental finding on brain magnetic resonance imaging.” Neuroradiology 51 (2009): 145-150.

Cahit Güçlü

TNRD