Haftanın Olgusu-8 (27 Eylül 2021)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

27 Eylül 2021

ÖyküBulgular (1)Bulgular (2)Bulgular (3)Ayırıcı TanıTanıTartışmaTartışmaTartışmaKaynaklar

46 yaşında kadın, sol çenede şişlik.

Dr. Suzan Şaylısoy
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Eskişehir

 1. Aksiyel ve koronal BT’de sol mandibula korpus kaynaklı, oral vestibüle uzanarak bu alanı tama yakın dolduran, ossifik komponenti ait nodüler/amorf dens komponentleri bulunan kitle izleniyor.

 2. Kitle T2 AG’de  fibröz komponenti yansııtır hiperintens, ossifik komponentleri yansıtır hipointens alanlar içermektedir. T1AG’de  lezyonun ossifik komponentleri dışındaki kısmı kasa göre görece yüksek intensitededir.

 3. Postkontrast-yağ baskılı sekansta ise periferal kesimleri kontrastlanmaktadır  (ipsilateral masseter atrofik).
 1. Ossifiye Fibroma

 2. Fibröz displazi

 3. Osteojenik sarkom

 4. Sementoblastoma

Ossifiye Fibroma

Odontojenik Tümörler

 1. Odontojenik tümörler, farklı klinik davranışları ve hamartomatözden maligniteye kadar değişken histopatolojik özellikleri olan heterojen bir grup lezyondur.

Odontojenik Tümör Klasifikasyonu

 1. Malign odontojenik tümörler

 2. Benign odontojenik tümörler

  1. Epitelyal  (ameloblastoma, …)

  2. Mikst epitelyal + mezenşimal

  3. Mezenşimal; odontojenik fibroma, miksoma/miksofibroma, sementoblastoma, sementoossifiye fibroma

 3. Odontojenik kistler

 4. Malign maksillofasiyal, kartilaj tümörleri

 5. Fibroosseöz ve osteokondromatöz lezyonlar

  1. Ossifiye fibroma

  2. Familyal jigantifoem sementoma

  3. Fibröz displazi

  4. Sementoosseöz displazi

  5. Osteokondroma

 6. Dev hücreli lezyonlar ve basit kemik kisti

 7. Hematolenfoid tümörler

Ossifiye Fibroma

 1. Ossifiye fibromlar (2017 WHO sınıflandırması) 3 subtip;

  1. Sementoossifiye fibroma (mezenşimal odontojenik grupta)

  2. Psammomatoid  juvenil  tip (fibro/kondroosseöz grupta)

  3. Trabeküler juvenil tip  (fibro/kondroosseöz grupta)

 2. Histopatoloji

  1. Fibröz stroma içinde kemik veya çimento benzeri (sementum)  doku içeren benign tümörler

 3. Görüntüleme

  1. BT

   1. İyi sınırlı, ekspansil

   2. İnternal opasiteler içerir

   3. %80 mandibula yerleşimli

  2. MR

   1. T1 AG;  fibröz alanlar ara sinyalli, osseöz/semental alanlar düşük sinyalli

   2. T2 AG; fibröz alanlar yüksek sinyalli, osseöz/semental alanlar düşük sinyalli

   3. +C T1 AG; dış sınırda kontrastlanma
 • Koenig L, Tamimi D, BDS, Petrikowski CG, Perschbacher SE. Diagnostic Imaging: Oral and Maxillofacial , 2nd Edition Elsevier.

 • Wright JM, Tekkesin MS. Odontogenic tumors: where are we in 2017 J Istanb Univ Fac Dent. 2017; 51(3 Suppl 1): S10–S30.

 • Garay KB, Sanchez LA, Urizar JA, Escoda CH. Analyses of odontogenic tumours: the most recent classification proposed by the World Health Organization (2017).  Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2020 Nov; 25(6): e732–e738.