Haftanın Olgusu-76 (16 Ocak 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

16 Ocak 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

21 yaşında erkek
Sol alt çenede şişlik

Dr.  Ammar Naser Mohammed
Dr. Suzan Şaylısoy
Dr. Uğur Toprak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

  1. Mandibula posteriorunda, impakte 3. molar dişten (ok)  ramus mandibulaya doğru büyüyen, minimal ekspansil, kemik kortekste erozyon oluşturan (ok), birkaç kemik septa içeren (ok), ancak solid komponenti veya çevre yumuşak dokuya uzanımı bulunmayan kistik kitle izleniyor.
  1. Odontojenik Keratokist

  2. Ameloblastom

  3. Dentigiröz Kist

Odontojenik Keratokist

Odontojenik Keratokist

Mandibula posteriorunda yerleşimli, impakte diş ile ilişkili odontojenik lezyonlar ayırıcı tanıda düşünülmeli

  1. Odontojenik Keratokist: Kemiğin uzun aksı boyunca büyür, bukkolingual ekspansiyon belirgin değildir. Kortekste erozyona neden olabilir. Birkaç septa içeren uniloküler kistlerdir

  2. Ameloblastom: Solid komponent, multi-septa (sabun köpüğü görünümü), belirgin bukkolingual eskpansiyon ile karakterizedir. Kortikal kemikte harabiyete yol açabilir, çevre dokuya uzanabilir

  3. Dentigiröz Kist: Kortikal kemik korunur. Unilokülerdir, septa içermez
  • Borghesi A, Nardi C, Giannitto C, Tironi A, Maroldi R, Di Bartolomeo F, Preda L. Odontogenic keratocyst: imaging features of a benign lesion with an aggressive behaviour. Insights Imaging 2018; 9:883-897

  • Güven O, Keskin A, Akal UK. The incidence of cysts and tumors around impacted third molars. Int J Oral Maxillofac Surg 2000;29(2):131–135

  • Cankurtaran CZ, Branstetter BF 4th, Chiosea SI, Barnes EL Jr. Best cases from the AFIP: ameloblastoma and dentigerous cyst associated with impacted mandibular third molar tooth. Radiographics 2010; 30:1415-20

Cahit Güçlü

TNRD