Haftanın Olgusu-72 (19 Aralık 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

19 Aralık 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

37 yaş, erkek
Baş ağrısı

Dr. Emetullah Cindil
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

 1. Aksiyel ve sagittal T2A görüntülerde her iki lateral ventrikülde , foramen monro düzeyinde, septuma geniş tabanla oturmuş, lobule konturlu hiperintens lezyon mevcut. Lezyon içerisinde kistik alanlar dikkat çekiyor  (oklar).

 2. Aksiyel  T1A görüntüde kistik alanlar hipointens özellikte (ok). Lezyonun oluşturduğu staza bağlı olarak  proksimal kesimde lateral ventriküller bir miktar genişlemiş (oklar).
 1. Ardışık MIP ve Phase  duyarlılık ağırlıklı görüntülemede  lezyon içerisindeki kan yıkım elemanlarına ait duyarlılık sinyalleri (oklar)

 2. Postkontrast T1A’da lezyonun heterojen minimal kontrastlandığı izleniyor (oklar)
 1. Ependimoma

 2. Subependimoma

 3. Santral nörositoma

 4. Koroid pleksus papilloma

 5. Intraventriküler menenjioma

 6. Subependimal dev hücreli astrositoma

Santral nörositoma

Santral nörositoma

 1. Nöronal-mikst nöronal glial tumor grubundan WHO grade 2 tm.

 2. Sıklıkla 20-40 yaş arası genç erişkinlerde görülür.

 3. Sıklıkla lateral ventrikülde foramen monroe yakınında yerleşir (%50).

 4. Septum ve/veya lateral ventrikül duvarına geniş tabanla oturur.

 5. Total olarak rezeke edilirse prognozu iyidir.
BT
 1. Beyaz cevhere göre hiperdens

 2. % 50 kalsifiye ve hemorajik alanlar

 3. Heterojen minimal +C
MR
 1. T2A

  1.  Genellikle hiperintens

  2. Multiple kistik alanlar (sabun köpüğü-isveç peyniri bulgusu)

 2. SWI

  1. Kalsifikasyona ait duyarlılık sinyalleri

  2. Kan yıkım elemanlarına ait duyarlılık sinyalleri

  3. Nadiren intraventriküler kanama

 3. +C T1A

  1. Hafif veya orta dereceli heterojen  kontrastlanma

 4. DWI

  1. Solid alanlarda difüzyon kısıtlaması

 5. MRS

  1. Cho piki

  2. Glisin piki
 • Osztie E, Hanzély Z, Afra D. Lateral ventricle gliomas and central neurocytomas in adults diagnosis and perspectives. Eur J Radiol. 2009 Jan;69(1):67-73. doi: 10.1016/j.ejrad.2007.10.001. Epub 2007 Nov 19. PMID: 18023315.

 • Li X, Guo L, Sheng S, Xu Y, Ma L, Xiao X, Si Z, Chen Y, Wu Y. Diagnostic value of six MRI features for central neurocytoma. Eur Radiol. 2018 Oct;28(10):4306-4313. doi: 10.1007/s00330-018-5442-y. Epub 2018 Apr 30. PMID: 29713774.

 • Donoho D, Zada G. Imaging of central neurocytomas. Neurosurg Clin N Am. 2015 Jan;26(1):11-9. doi: 10.1016/j.nec.2014.09.012. PMID: 25432179.

Cahit Güçlü

TNRD