Haftanın Olgusu-70 (5 Aralık 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

5 Aralık 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

38 yaş, erkek, HIV (+)
Denge kaybı, yürümede güçlük, bilateral bulanık görme

Dr. Emetullah Cindil
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

 1. Aksiyel  T2A görüntüde her iki parietal ve sağ frontalde subkortikal beyaz cevherden başlayarak derin ve periventriküler beyaz cevhere uzanan kitle etkisi oluşturmayan hiperintens alanlar. Bu alanların periferinde çok sayıda milimetrik  veya punktat parlak odaklar (oklar). U lifleri tutulmuş

 2. Aksiyel  FLAIR’de  sağ frontalde parasağital alandaki tutulum daha net  izleniyor (oklar). Eşlik eden vazojenik ödem yok.

 3. Postkontrast  aksiyel T1A’da belirgin kontrastlanma yok (oklar)
 1. Aksiyel FLAIR görüntüde daha inferior düzlemde oksipital tutulum ve korpus kallosum splenium tutulumu da izleniyor (oklar)

 2. Aksiyel T2A’da sağ orta serebellar pedinkülde ve pons sağ yarısında benzer özellikte lezyonlar (oklar)

 3. Difüzyon ağırlıklı görüntüde lezyonların periferinde ılımlı  düşük ADC değerleri mevcut (oklar)
 1. HIV ensefaliti

 2. Progresif multifokal ensefalopati

 3. Akut dissemine ensefalomyelit

 4. Kazanılmış CMV ensefalit

Progresif multifokal ensefalopati (PML)

Progresif multifokal ensefalopati (PML)

 1. DNA virüsü olan JC polioma virüs kaynaklı subakut oportunistik enfeksiyon

 2. Oligodenstrositlerin enfekte olmasına bağlı demyelinizasyon

 3. Sıklıkla immunsuprese olgularda  (en sık AIDS)

 4. İmmunkompetan olgularda- Immun reconstitution inflamatuar sendromu (IRIS)
Görüntüleme Bulguları
 1. Önemli ipuçları:

  1. Konfluen, bilateral asimetrik supratentorial demyelinizan beyaz cevher lezyonları

  2. Kitle etkisi yok veya minimal

  3. Subkortikal U-lifleri tutulur

  4. Geç dönemde korteks tutulumu

 2. Yerleşim: En sık parietooksipital sonra frontal. Daha az oranda bazal ganglia, posterior fossa yapıları.
MR
 1. T1A:  etkilenen alanlar sıklıkla hipointens

 2. T2A:

  1. Etkilenen alanlar hiperintens

  2. Bu alanların periferinde punktat veya milimetrik parlak T2A odaklar ( milky-way işareti)

  3. Parietooksipital alanda spleniumdan geçerek birleşen lezyonlar (halter işareti)

 3. T1 C+

  1. Tipik olarak kontrastlanma beklenmez.

  2. Kontrastlanma varsa iyi prognoza işaret eder.

 4. DWI/ADC: Erken dönemde periferal yamasal difüzyon kısıtlaması olabilir. Geç dönemde beklenmez.
 • Bag AK, Curé JK, Chapman PR, Roberson GH, Shah R. JC virus infection of the brain. AJNR Am J Neuroradiol. 2010 Oct;31(9):1564-76. doi: 10.3174/ajnr.A2035. Epub 2010 Mar 18. PMID: 20299430; PMCID: PMC7965014.

 • Balashov K. Imaging of Central Nervous System Demyelinating Disorders. Continuum (Minneap Minn). 2016 Oct;22(5, Neuroimaging):1613-1635. doi: 10.1212/CON.0000000000000373. PMID: 27740991.

Cahit Güçlü

TNRD