Haftanın Olgusu-69 (28 Kasım 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

28 Kasım 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

20 yaş, kadın
Epileptik nöbet ile başvuruyor

Dr. Emetullah Cindil
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

 1. Aksiyel  BT’de sol temporal lob anterior kesimde düzgün sınırlı, santral kesimde ve duvarında kalsifikasyon barındıran lezyon (oklar)

 2. Aksiyel  T2A’da  içerisindeki kistik alan izleniyor (ok). Eşlik eden vazojenik ödem yok.

 3. Postkontrast  aksiyel T1A’da santral ve periferal kontrastlanma (oklar)
 1. MIP duyarlılık ağırlıklı görüntülemede içerisinde ve periferinde kalsifiye alanlar (oklar)

 2. DSC perfüzyon incelemede kan volumu haritasında, lezyon satralinde  rCBV değerlerinde artış (oklar)
 1. Disembriyoblastik nöroepitelyal tümör

 2. Fokal kortikal displazi

 3. Pleomorfik ksantoastrositom

 4. Pilositik astrositom

 5. Gangliogliom

Gangliogliom

Gangliogliom

 1. En sık görülen glionörinal tümör

 2. Her yaşta görülmekle birlikte 10-20 yaş arası pik yapar.

 3. Yavaş büyüyen, düzgün sınırlı tümör

 4. Neoplastik  kaynaklı temporal lob epilepsisinin en sık nedeni
Görüntüleme Bulguları
 1. Önemli ipuçları:

  1. Temporal lob epilepsisi olan genç erişkin veya çocuk

  2. Parsiyel kistik, kalsifiye, korteks tabanlı , düzgün sınırlı lezyon

 2. Yerleşim: En sık temporal (%50), ikinci sıklıkla frontal veya parietal, diğer alanlarda daha nadir.

 3. Morfoloij: 3 tip

  1. 1- Solid tm (%43-50)

  2. 2- Mixed (%38-52)

  3. 3-Kistik (%5-17)

 4. Çevresel vazojenik ödem çok nadir.

 5. Komşuluğunda kortikal-subkortikal patolojik sinyaller fokal kortikal displazi ile ilişkili olabilir (tip 3b fokal kortikal displazi)
BT
 1. Kalsifikasyon sık (%50)

 2. Kanama çok nadir

 3. %50’ye yakın kontrastlanma
MR
 1. T2A

  1. Solid alanlarda gri cevhere göre genelde hiperintens

  2. Kistik alanlar BOS ile benzer sinyal

  3. Düşük sinyalli alanlar kalsifkasyona karşılık gelebilir.

 2. SWI

  1. Kalsifikasyona ait duyarlılık sinyalleri

 3. +C T1A

  1. Değişken kontrastlanma (noduler, lineer, çevresel)

 4. Perfüzyon MR

  1. rCBV ‘de artış
 • Abdel Razek AAK, Elsebaie NA, Zamora C, Castillo M. Imaging of Neuronal and Mixed Glioneuronal Tumors. J Comput Assist Tomogr. 2020 May/Jun;44(3):356-369. doi: 10.1097/RCT.0000000000001010

 • Zaky W, Patil SS, Park M, Liu D, Wang WL, Wani KM, Calle S, Ketonen L, Khatua S. Ganglioglioma in children and young adults: single institution experience and review of the literature. J Neurooncol. 2018 Sep;139(3):739-747. doi: 10.1007/s11060-018-2921-6. Epub 2018 Jun 7

Cahit Güçlü

TNRD