Haftanın Olgusu-68 (21 Kasım 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

21 Kasım 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

71 yaş, kadın
Her iki bacakta ağrı ve uyuşma

Prof. Dr. Kamil Karaali
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Antalya

 1. Sagittal T2-A görüntüde L3 vertebra düzeyinde spinal kanal içinde kauda lifleri arasında düzgün konturlu, iç kesimi hiperintens, çevresi muhtemel kronik hemorajik ürünlere bağlı hipointens görünümde lezyon izleniyor (oklar)
 1. Sagittal kontrastsız T1-A görüntüde lezyonun disk ve kas ile izointens olduğu dikkat çekiyor (oklar). Kontrast sonrası yağ baskılı T1-A görüntüde homojen ve yoğun kontrastlanma dikkat çekiyor (oklar).
 1. Miksopapiller ependimom

 2. Şvannom

 3. Menenjiyom

 4. Nörofibrom

Miksopapiller ependimom

Miksopapiller ependimomlar

 1. Büyük çoğunluğu intradural ekstramedüller yerleşimli olup tipik olarak kauda equina lifleri arasında ya da konus medullaris komşuluğunda saptanırlar.

 2. WHO evre 2 tümör olarak kabul edilirler.

 3. Cerrahi rezeksiyon genelde kür sağlar. Ancak nüksedebilirler. Özellikle konus yakınındaki lezyonlar tam rezeke edilemeyebilir. Nüks ve nörolojik defisit gelişimi bunlarda daha sıktır.
Görüntüleme Bulguları
 1. Genelde bir vertebra boyunu geçmeyen oval şekilli T2 hiperintens ve yoğun kontrast tutan kitleler şeklinde izlenirler.

 2. İç kesiminde hemoraji nekroz saptanabilir. Çevresel kronik kan ürünlerine bağlı T2 hipointensite de sık görülen özelliklerindendir.
 • Soderlund KA, Smith AB, Rushing EJ et-al. Radiologic-pathologic correlation of pediatric and adolescent spinal neoplasms: Part 2, Intradural extramedullary spinal neoplasms. AJR Am J Roentgenol. 2012;198 (1): 44-51.

 • Koeller KK, Shih RY. Intradural Extramedullary Spinal Neoplasms: Radiologic-Pathologic Correlation. (2019) Radiographics : a review publication of the Radiological Society of North America, Inc. 39 (2): 468-490.

Cahit Güçlü

TNRD