Haftanın Olgusu-6 (13 Eylül 2021)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

13 Eylül 2021

ÖyküBulgular (1)Bulgular (2)Ayırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

56 yaşında kadın, bir aydır süren ve giderek sağ bacağa yayılan bel ağrısı

Dr.  Kerim Aslan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Samsun

Sagittal düzlemde, L3 seviyesinde epidural alanda, spinal korda göre T1A (A) ve T2A (B) sekanslarda izointens, STIR (C) da hiperintens, kontrastlı T1A sekansta (D) homojen yoğun kontrastlanan lezyon (sarı oklar) izlendi. Lezyon (sarı oklar) sağ nöral foramene uzanmaktadır (E, F, G, H). Aksiyel düzlemde, epidural alanda, kaslara göre T2A sekansta (I) hafif hiperintens, kontrastlı T1A sekansta (İ) homojen kontrastlanan, sağ nöral foramene uzanan (J, K) lezyon (sarı oklar) izlendi.

 1. Metastaz

 2. Şıvannom

 3. Lenfoma

 4. Menenjiom

 5. Tüberkülom

Primer Spinal Epidural Lenfoma

Primer Spinal Epidural Lenfoma

 1. Hasta cerrahi oldu ve Folliküler Lenfoma tanısı aldı. Primer spinal epidural lenfoma (PSEL), tanı anında başka tanınabilir lenfoma tutulum bölgesinin olmadığı bir lenfoma alt kümesidir. Tüm lenfomaların % 0.1- 6.5’ ini oluşturur.

 2. En sık tutulum bölgesi %75 ile torakal bölgedir.

 3. Semptomlar tümörün yeri ve boyutuna bağlıdır. Sırt, bel ağrısı veya radiküler ağrı ilk semptom olabilir ve bunu parezi, ataksi ve duyusal bozukluk gibi nörolojik defisitler takip edebilir.

 4. PSEL’in patogenezi hala belirsizdir. Kronik inflamatuar süreç, kronik enfeksiyon, otoimmün hastalık ve meningoepitelyal komponent dahil olmak üzere birçok hipotez vardır.

 5. MRG, epidural lezyonu, kompresyon bulgularını ve foraminal ve paraspinal uzanımını saptamak için en iyi görüntüleme modalitesidir.

 6. MRG’de PSEL spinal korda göre, T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerde izointens ve belirgin homojen kontrast tutulumu ile karakterizedir. Bu özelliği diğer epidural lezyonlara göre ayırt edici olabilir.

 7. Spinal epidural kitlelerde erken tanı ve tedavi ile parapleji ve sfinkter disfonksiyonu gibi komplikasyonlar önlenebilir.

 8. Ayrıcı tanıda; metastaz, sinir kılıfı tümörü, menenjiom, herniye disk, epidural hematom, tüberkülom düşünülebilinir.

 9. Tedavi, cerrahi rezeksiyon ve sonrasında radyoterapi ve kemoterapidir.
 • Cugati G, Singh M, Pande A, et al. Primary spinal epidural lymphomas. J Craniovertebr Junction Spine. 2011; 2: 3–11.

 • Córdoba-Mosqueda ME, Guerra-Mora JR , Sánchez-Silva MC , et  al. Primary Spinal Epidural Lymphoma As a Cause of Spontaneous Spinal Anterior Syndrome: A Case Report and Literature Review. J Neurol Surg Rep 2017; 78(1): e1–e4.

 • Shu Y, Wang A, Yi L, et al. Primary spinal epidural diffuse large B-cell lymphoma with paraplegia as the first manifestation: a case report. OncoTargets and Therapy 2019:12 6497–6501.

 • Haque S, Law M, Abrey LE, Young RJ. Imaging of lymphoma of the central nervous system, spine, and orbit. Radiol Clin North Am. 2008;46:339–361.

 • Xiong L, Liao LM, Ding JW, Zhang ZL, Liu AW, Huang L. Clinicopathologic characteristics and prognostic factors for primary spinal epidural lymphoma: report on 36 Chinese patients and review of the literature. BMC Cancer. 2017;17:131.