Haftanın Olgusu-59 (19 Eylül 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

19 Eylül 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

48 yaşında erkek
Boğazda takılma hissi

Prof. Dr. Erkan Gökçe – Doç. Dr. Murat Beyhan
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. Kontrastlı boyun BT görüntülerde vallekula düzeyinde düzgün konturlu kistik kitle lezyonu görülmektedir (oklar).
 1. Kontrastlı boyun BT’de vallekula düzeyinde dansitesi 13 HU ölçülen kistik kitle lezyonu görülmektedir (oklar).

 2. 3 boyutlu görüntülerde hava pasajını daraltan kitle lezyonu gösterilmektedir (oklar).
 1. Kist

 2. Polip

 3. Nodül

 4. Low-grade miksoid liposarkoma

 5. Low-grade miksoid kondrosarkoma

Miksoma

Miksoma

 1. Laringeal miksomalar son derece nadir mezenkimal tümörlerdir.

 2. Erkeklerde daha sık görülür.

 3. Miksomaların bildirilen tutulum bölgeleri arasında vokal kord, ariepiglottik fold ve epiglottis yer alır.

 4. Laringeal miksomalar genellikle vokal kordlarda görülen ağrısız ve yavaş büyüyen kitlelerdir.

Görüntüleme Bulguları

 1. BT’de, miksomalar, iyi sınırlı, homojen ve düşük atenüasyonlu bir kitle görünümü nedeniyle, sıvıyla dolu bir laringosel’i anımsatabilir.

 2. Miksomalar Carney kompleksi (kalp ve cilt miksomaları, cilt hiperpigmentasyonu ve aşırı endokrin aktivitesi ile otozomal dominant durum) , Mazabraud sendromu (polistatik fibröz displazi, intramüsküler miksomalar) ve mukopolisakkaridoz II (MPS II- Hunter sendromu) gibi kalıtsal hastalıklarla ilişkili olabileceğinden tam fizik muayene yapılması gerekmektedir.
 • Ritchie A, Youngerman J, Fantasia JE, Kahn LB, Cocker RS. Laryngeal myxoma: a case report and review of the literature. Head Neck Pathol. 2014; 8 (2): 204-8.

 • Yu TT, Yu H, Cui Y, Liu W, Cui XY, Wang X. Laryngeal myxoma: A case report. World J Clin Cases. 2021; 26; 9 (12): 2823-29.

 • Ng C, Mentias Y, Abdelgalil A. Imaging features of non-epithelial tumours of the larynx. Clinical Radiology 2020; 75 (9): 711.e5-711.e12. Nasir ZM, Mohamed MH, Bakrin IH, Liang LT. Vocal fold myxoma: a case report and review of current literatüre. The Egyptian Journal of Otolaryngology 2022; 38: 28.

Cahit Güçlü

TNRD